Veiligheid
“90% van de raden van bestuur kent te weinig over cyberveiligheid”
Vanuit zijn meer dan 55 jaar ervaring met kennisdeling over IT helpt SAI.be nu ook raden van bestuur om een proactieve rol op te nemen op vlak van cyberveiligheid.