Skip to main content
Home » Veiligheid » “Een ‘gebrek aan draagvlak’ is geen argument als het gaat om verkeersveiligheid”
Veiligheid

“Een ‘gebrek aan draagvlak’ is geen argument als het gaat om verkeersveiligheid”

In samenwerking met
In samenwerking met

De federale regering streeft naar maximaal 320 verkeersdoden in ons land tegen 2030. Dat halen we niet zonder bijkomende maatregelen. “Nieuwe maatregelen nemen, vergt moed, maar het is vooral een kwestie van duidelijk te communiceren waarom die maatregel belangrijk is en welk effect je ervan mag verwachten”, stelt Karin Genoe, CEO bij Vias institute. “Te vaak blijven beleidsmakers echter hangen bij de slogan ‘daar is geen draagvlak voor’.”

“Het rijbewijs met punten, nultolerantie voor alcohol achter het stuur en slimme camera’s om gsm’s gebruik te beboeten. Al deze maatregelen hebben twee zaken met elkaar gemeen. Enerzijds zijn het effectieve maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen, anderzijds is er politiek al jaren geen eensgezindheid om ze in te voeren. Hoe komt het dat het in ons land zo moeilijk is om doortastende verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen? Zelfs een evidente zaak zoals een verbod op het bezit, verkoop en vervoer van lachgas nam bijna twee jaar in beslag.”

Sluipmoordenaar 

“Net zoals bij andere maatschappelijke thema’s speelt de politieke afweging of de voordelen van de invoering opwegen tegen de mogelijke negatieve weerslag op potentiële kiezers. Maar als er nu één domein is waar deze logica niet zou mogen gelden, is het op het vlak van de sluipmoordenaar die het verkeer is. ‘Te weinig draagvlak’, ‘te gevaarlijk voor de privacy’ of ‘gaan we dat de mensen ook nog afnemen?’: al te vaak zoeken beleidsmakers naar een probleem om de maatregel niet in te voeren in plaats van naar de oplossing om ze wel in te voeren.”

Hoe komt het dat het in ons land zo moeilijk is om doortastende maatregelen te nemen?

Slimme camera’s tegen gsm-gebruik 

“Technologie wordt te vaak als een hinderpaal gezien, terwijl alle grote veranderingen in de geschiedenis tot stand zijn gekomen door innovatie. Vandaar dat we blijven hameren op het gebruik van slimme camera’s die gsm-gebruik snel kunnen detecteren. De pakkans gaat omhoog en gebruikspraktijken uit het buitenland tonen aan dat de privacy niet in het gedrang hoeft te komen. Draagvlak kan je trouwens creëren. Dat kan door terug te vallen op evidence-based communicatie en vertrouwen te hebben in het gegeven dat mensen wendbaar zijn. Vijftien jaar geleden was er ook weerstand tegen het rookverbod in de horeca. Nu is het ondenkbaar dat je nog een sigaret zou opsteken op restaurant.”

Nultolerantie voor alcohol 

“We geven tot slot al even het goede voorbeeld voor een evidente zaak: ‘nultolerantie voor alcohol’. Zes op de tien Belgen zijn hier al voorstander van en we kunnen er jaarlijks 170 doden en gewonden mee redden. Bovendien, het kan direct en zonder meerkost ingevoerd worden. Gratis! Waarom dan twijfelen?”

Next article