Skip to main content
Home » Veiligheid » “Uitdagende cybercontext biedt kansen voor gemotiveerd talent”
Veiligheid

“Uitdagende cybercontext biedt kansen voor gemotiveerd talent”

Jan De Blauwe, voorzitter van de Cyber Security Coalition.

Cyberveiligheid stond jarenlang synoniem voor het bouwen van versterkte burchten en forten. Bedrijven trokken als het ware hoge digitale muren op en groeven diepe grachten om zich te beschermen tegen ongewenste infiltranten. De huidige technologische realiteit heeft de bedrijfswereld echter gedwongen tot een totale herdenking van dit model. Een analyse door Jan De Blauwe, voorzitter van de Cyber Security Coalition.

“Vandaag bestaat een performante verdedigingsgordel uit twee componenten: enerzijds een ensemble van hybride beveiligingsmechanismes die afzonderlijk van elkaar bedreigingen te lijf kunnen gaan, anderzijds een concreet uitgewerkt draaiboek dat bepaalt hoe er wordt omgegaan met een aanval. Dat laatste is essentieel, want de vraag is tegenwoordig niet langer of, maar wanneer een cyberaanvaller erin slaagt om de verdedigingslinies te doorbreken.” Kat-en-muisspel “Een dergelijk draaiboek impliceert dat er gebruik wordt gemaakt van tools die in staat zijn om in realtime een cyberdreiging te detecteren én er gepast op kunnen reageren. Op die manier wordt de geleden schade beperkt. Dankzij technologische innovatie – zei iemand AI? – verhoogt de performantie van dit soort systemen aan een nooit geziene snelheid. In de praktijk blijft het evenwel een permanent kat-en-muisspel tussen verdedigers en aanvallers, die beiden steeds bedrevener worden in hun vak.” 

De huidige technologische realiteit heeft de bedrijfswereld gedwongen tot een totale herdenking van het traditionele model achter cyber security.

Aantrekken van nieuw talent 

“Deze steeds uitdagendere context van cyberdreiging zorgt met andere woorden voor een voortdurend toenemende vraag naar geschoolde cyberprofielen. Daarom is het aantrekken van nieuw talent eveneens een grote uitdaging voor onze sector. Met dit doel voor ogen zijn de voorbije jaren al heel wat mooie initiatieven op poten gezet. Zo kende het opleidingsaanbod op alle niveaus een duidelijke groeiversnelling en nam ook het aantal zij-instromers uit aanverwante kennisdomeinen sterk toe.” “Verder worden ook onontgonnen vijvers aan potentieel cybertalent maximaal aangeboord. Zo ontstonden verschillende initiatieven die zich richten op het aantrekken van vrouwen in ons vakgebied. Dat acties als Women for Cyber of CyberWayFinder stuk voor stuk een groot succes blijken, is onlosmakelijk verbonden met de aantrekkelijke realiteit die onze sector vandaag kan aanbieden. Cyberprofessionals kunnen immers rekenen op langdurige werkzekerheid, een goede verloning en komen terecht in een snel veranderende en dynamische omgeving.”

Missie 

“De cyberwereld staat voor ongeziene uitdagingen, maar gaat die iedere dag opnieuw voluit te lijf. De traditionele fortenbouwers zijn geëvolueerd tot een steeds groter wordende groep van dynamische professionals voor wie cyberveiligheid een missie is.”

Next article