Skip to main content
Home » Veiligheid » “De beste verzekering tegen schade is preventie”
Veiligheid

“De beste verzekering tegen schade is preventie”

In samenwerking met
In samenwerking met

Een verzekering is er om schade te vergoeden die je hopelijk nooit hebt als bedrijf. Om deze te vermijden, kan een nauwe samenwerking tussen verzekeraar, makelaar en verzekerde op het vlak van preventie een grote meerwaarde zijn.

Bernard Soens

Manager Risk Engineering Baloise

“De professionele klanten van Baloise zijn zowel kmo’s als grote bedrijven”, vertelt Bernard Soens, manager Risk Engineering. “We bieden hen een begeleiding op maat om voor elke klant een optimale verzekeringsmix te bekomen, denk aan burgerlijke aansprakelijkheid, brand, machinebreuk, bouwplaatsrisico’s, arbeidsongevallen, cyberrisico’s en elektronica. We gaan echter verder dan dat. Baloise zet sterk in op een professioneel partnership met zijn verzekerden en makelaars. Hiervoor hebben we zeventien mensen in dienst die actief en nauw met hen samenwerken rond preventie en veiligheid.”

Veiligere werkvloer 

“Zij doen de moeite om de klanten en hun business te begrijpen, identificeren en analyseren de mogelijke risico’s, definiëren de gevaarlijke situaties en koppelen daar dan een preventieprogramma aan”, verduidelijkt Soens. “We zoeken steeds naar een consensus in de samenwerking met onze klanten. We werken samen aan een preventieplan op maat waarmee de klant een veiligere werkvloer kan creëren. En dat komt uiteraard ook de medewerkers ten goede.” “Preventie heeft vaak te maken met menselijk gedrag. Het gaat immers over discipline, kennis toepassen en procedures correct volgen. Maar net dat is vaak het moeilijkste. Vandaag dragen werknemers alvast veel vaker persoonlijke beschermingsmiddelen dan vroeger. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om bedrijven op preventievlak te sensibiliseren en te begeleiden naar een optimale bescherming tegen schade en ongevallen. Wij maken in dat kader graag tijd voor onze klanten.”

Koppeling tussen maatregelen en polis 

“Wanneer we een preventieplan opstellen, doen we dat echt op maat van de klant. Bedrijven die bijvoorbeeld een belangrijke opslag van lithium-ion batterijen hebben, geven we concrete tips over hoe ze die moeten stockeren. Elk voorkomen schadegeval bespaart menselijk leed. Mocht het toch mislopen, dan geven we een duidelijk actieplan mee om de schade te beperken. Maar laat ons duidelijk zijn: voorkomen blijft altijd beter dan genezen”, besluit Soens.

Benieuwd wat onze risk engineers voor jouw organisatie
kunnen betekenen? Vraag ernaar bij je makelaar.

Next article