Strategic HR
Bewustwording van veiligheid en gezondheid op werkplek moet beter
De arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten tonen dat er door alle werkgevers moet worden gewerkt rond de bewustwording van veiligheid