Home » Veiligheid » “Een veilige samenleving is een gemeenschappelijke opdracht”
Veiligheid

“Een veilige samenleving is een gemeenschappelijke opdracht”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.

“Het streven naar een veilige maatschappij is een bijzondere en complexe uitdaging”, vertelt Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. “Veiligheid is immers een thema dat alle facetten van ons leven omvat: hoe we wonen, werken en ons bewegen in de (online) publieke ruimte.”

Als minister van Binnenlandse Zaken beschouw ik het als mijn opdracht om de veiligheid van onze samenleving zo duurzaam en efficiënt mogelijk te verhogen. De verschillende crisissen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt – van de coronapandemie over de energiecrisis tot de overstromingen in Wallonië en de Westhoek – hebben duidelijk gemaakt dat we nood hebben aan een risicocultuur die niet enkel is ingebed in de structuren van onze overheden, bedrijven en organisaties, maar ook in de gewoontes en het gedrag van al onze inwoners. Veiligheid is immers niet enkel een taak van onze politie-, hulp-, en veiligheidsdiensten, maar van ons allemaal. We moeten ons samen voorbereiden op nieuwe risico’s, zoals extremere weerfenomenen en hun gevolgen, en nieuwe vormen van misdaad, zoals cybercriminaliteit. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe talenten.

Verdere versterking van ons veiligheidsapparaat 

Alle inspanningen ten spijt, zal onze samenleving echter nooit helemaal ‘vrij van gevaar’ zijn. Bij ongevallen, noodsituaties en crisissen kunnen we gelukkig altijd rekenen op onze hulp- en interventiediensten, die 24/7 paraat staan. De middelen die we hiervoor hebben vrijgemaakt tijdens de laatste begrotingsonderhandelingen zorgen ervoor dat we ons veiligheidsapparaat voortdurend verder kunnen versterken. Zo zullen we in het laatste jaar van deze legislatuur werk maken van een verdere versterking van de lokale politie, die zichtbaar en aanspreekbaar is voor elke burger, en een futureproof federale politie, die dankzij doorgedreven specialisatie en een moderne infrastructuur klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Ook blijven we vol inzetten op civiele veiligheid, met extra middelen voor onze civiele bescherming en een moderne en beveiligde communicatie voor de hulp- en veiligheidsdiensten. 

Veiligheid is niet enkel een taak van onze politie-, hulp-, en veiligheidsdiensten, maar van ons allemaal.

War for talent 

Voor het verder uitbouwen van ons veiligheidsapparaat zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe talenten. Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst hebben we immers nood aan diverse profielen die met hun kennis, vaardigheden en expertise onze politie, brandweer en civiele bescherming versterken. Daarom worden ook de nodige inspanningen gedaan om de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de veiligheidssector te verbeteren. Zo maken we allemaal samen werk van een veiligere samenleving, voor ons en de volgende generaties.

Next article