Skip to main content
Home » Strategic HR » Moeilijk om talenten te vinden? Rekruteer out-of-the-box
Strategic HR

Moeilijk om talenten te vinden? Rekruteer out-of-the-box

Er heerst momenteel een kwantitatief én kwalitatief tekort in de kandidatenmarkt en bedrijven krijgen het steeds moeilijker om het nodige talent te vinden. Flexibele samenwerkingsvormen zoals uitzendarbeid, outsourcing en freelance kunnen tegemoet komen aan die nood. Meer uitleg door Linda Cappelle, General Manager bij Bright Plus.

Flexibele samenwerkingsvormen als oplossing voor uitdagende arbeidsmarkt

Cappelle: “De arbeidsmarkt herstelde zich snel na de coronacrisis, maar deze periode heeft wel aangetoond hoe belangrijk het is voor organisaties om flexibel en veerkrachtig te zijn. Dit zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. We moeten investeren in ons aanpassingsvermogen zodat we paraat staan voor de volgende systeemschok, ongeacht of dat nu een pandemie, een conflict of een economische crisis is.”

“Het is daarom cruciaal om out-of-the-box te gaan rekruteren. Een zeer belangrijk advies daarbij is om te werken met meer flexibele contractvormen. Door een ‘flexibele schil’ op te bouwen aan werkkrachten kunnen werkgevers in geval van een tijdelijke nood snel schakelen. Maar medewerkers kunnen zo ook veel ervaring opdoen en verschillende bedrijven en sectoren leren kennen.”

Drie flexibele samenwerkingsvormen en hun voordelen

[1] Uitzendarbeid

“Uitzendarbeid is vandaag nog steeds dé flexibele samenwerkingsvorm bij uitstek. Hierbij werk je op basis van contracten die wekelijks of eventueel maandelijks opzegbaar of verlengbaar zijn. Vaak wordt deze flexibele contractvorm gebruikt in aanloop naar een vaste rekrutering. Het fungeert dan als een soort van proefperiode waar werkgever en werknemer alvast kunnen kennismaken”, aldus Cappelle.

[2] Outsourcing

“Naast uitzendarbeid stellen we een enorme groei vast van (project) outsourcing. Medewerkers kiezen daar vaak voor omdat ze op die manier op korte termijn veel ervaring kunnen opdoen in verschillende sectoren, bedrijven en afdelingen. Het zorgt voor een boost van hun persoonlijke groei en ontwikkeling, terwijl ze toch de garantie genieten van een vast contract.”

Cappelle: “Voor bedrijven biedt outsourcing dan weer de zekerheid dat ze een kwalitatieve medewerker die beschikt over de juiste specialisaties en vakkennis. Daarnaast zijn ze zeker dat ze hiermee een bepaalde periode kunnen overbruggen in functie van een tijdelijke afwezigheid, een langdurige ziekte of een piek in de workload.”

[3] Freelance

“Freelancers kunnen zich dan weer echt verdiepen in hun vakdomein. Bovendien worden ze baas over hun eigen agenda en hebben ze dus hun work-life balance zelf in handen. Daarnaast hangen ze niet af van één werkgever. Freelancers kunnen tegelijk voor meerdere bedrijven en in meerdere sectoren aan de slag gaan. Velen onder hen kiezen ervoor om zich te specialiseren, waardoor ze een echte expert worden in hun vak. Voor werkgevers bieden freelancers dan weer flexibiliteit, maar ook een unieke combinatie van kennis en vaardigheden.”

Duidelijkheid als sleutel tot succes

“Bij deze flexibele samenwerkingsvormen is het belangrijk dat een organisatie heel duidelijk weet wat de noden en verwachtingen zijn, zowel op vlak van hard als soft skills. Vervolgens dient ze daar ook heel transparant over te communiceren. Ze moet daarnaast inzetten op een inclusief HR-beleid, waarbij er voldoende aandacht wordt geschonken aan tijdelijke medewerkers. Ook naar deze medewerkers moeten ze helder communiceren over de niet-financiële voordelen en hun mensgerichte en waardengedreven bedrijfsvoering”, legt Cappelle uit.

“Enkel zo kan de juiste match worden gemaakt met de job, het team en de organisatie. Dat is immers even belangrijk voor flexibele en tijdelijke werkkrachten als voor vaste werknemers. Ook zij moeten zich goed voelen binnen het bedrijf.”

Next article