Home » Strategic HR » Bewustwording van veiligheid en gezondheid op werkplek moet beter
Strategic HR

Bewustwording van veiligheid en gezondheid op werkplek moet beter

De arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten en de verhoogde vraag naar mentale weerbaarheid van werknemers tonen dat er door alle werkgevers meer dan ooit moet worden gewerkt rond de bewustwording van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Meer uitleg van Marijke Bruyninckx, Directeur van Preventie & Interim.

Economie en arbeidsmarkt krabbelen terug recht na coronajaar 2020

Marijke Bruyninckx.

Bruyninckx: “In 2021 waren in België 115.153 fulltime equivalente uitzendkrachten aan de slag, wat overeenkomt met 2,37% van onze werkende bevolking. Samen presteerden zij in totaal 224,5 miljoen arbeidsuren. Dat is bijna 20% meer dan in 2020. Van het totaal aantal gepresteerde uren ging ongeveer 61% naar ‘handarbeid’ en de overige 39% naar ‘hoofdarbeid’. In totaal namen jobstudenten 38 miljoen uren voor hun rekening, een stijging van 13,42% ten opzichte van 2020.”

Ongevallencijfers bewijzen belang van goed onthaal

“De frequentiegraad van de arbeidsongevallen, die al jaren stagneert, kwam ook in 2021 uit op 39,53. Ook de ernstgraad van de arbeidsongevallen bleef met 0,9 rond eenzelfde niveau schommelen. Er werden 201.284 dagen arbeidsongeschiktheid genoteerd, waarvan 89,5% voor handarbeiders. In 2021 vielen helaas drie dodelijke arbeidsongevallen van uitzendkrachten te betreuren, waarvan één jobstudent”, vertelt Bruyninckx.

“De opvallendste vaststelling is dat elk van deze ongevallen telkens in de eerste maanden van de tewerkstelling plaatsvond. Net daarom hecht PI zoveel belang aan een goed onthaal van startende uitzendkrachten. De Onthaal-campagne die we in 2020 zijn gestart, hebben we dan ook voortgezet in 2021.”

De coronapandemie heeft duidelijk een impact gehad op het mentaal welzijn van uitzendkrachten.

Centralisering van gezondheidsonderzoeken

Bruyninckx: “De gezondheidsonderzoeken resulteerden, net zoals de vorige jaren, in meer dan 99% geschiktheidsattesten. In 2021 hebben de deelnemende externe diensten (Attentia, Mensura, Cohezio en Securex) 67.514 resultaten van gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten naar de Centrale Gegevensbank PI-M overgebracht, wat goed was voor 88% van alle uitgevoerde gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten.”

Groeiende focus op mentaal welzijn

“Het meest onderzochte gezondheidsrisico was opnieuw ergonomie met 22,41%, op de voet gevolgd door veiligheidsfunctie met 10,79%. Een ander belangrijk aandachtspunt is het mentaal welzijn van uitzendkrachten. De coronapandemie heeft hier duidelijk een impact op gehad. Dat heeft PI er mee toe aangezet om de preventie van psychosociale risico’s meer op de voorgrond te plaatsen”, aldus Bruyninckx.

“Naast een uitgebreide themapagina op www.p-i.be over de psychosociale risico’s van uitzendkrachten ontwikkelden we daarom ook een beknopte gids ‘Help, ik voel me niet goed (op het werk!)’. Ten slotte blijven we uiteraard via alle mogelijke kanalen – ook sociale media – onze sensibiliseringsboodschap verspreiden.”

Next article