Skip to main content
Home » Strategic HR » Misschien is de beste HR geen HR meer?
Strategic HR

Misschien is de beste HR geen HR meer?

Lesley Arens, Hoofdredacteur en zaakvoerder #ZigZagHR

Een strategisch goed functionerend HR-beleid is een cruciaal onderdeel voor een succesvolle werking binnen élk bedrijf. Gezien deze centrale rol is het des te belangrijker dat HR-afdelingen zichzelf blijven uitdagen en dat ze blijven inspelen op de noden van alle betrokken partijen. Lesley Arens, hoofdredacteur en zaakvoerder #ZigZagHR, deelt haar visie.

Foto: Jens Van Lysebettens 

Alles wat HR doet, kan én moet een toegevoegde waarde creëren voor één of meerdere stakeholders. Neem de proef op de som en denk aan een willekeurige HR-activiteit en zet er ‘zodat’ achter. Zo wordt iedere interne actie omgezet in externe waarde. Dat veronderstelt een outside-in-perspectief in plaats van een inside-out-perspectief. En, geef toe, aan dat laatste maken we ons als HR-professional nog (te) vaak schuldig: met de beste bedoelingen creëren we een state-of-the-art HR-tooling voor medewerkers of een nieuw opleidingstraject voor leidinggevenden, zonder dat we daarbij vooraf de stakeholders geïnformeerd, geconsulteerd of betrokken hebben.

Succesvolle HR-professionals kennen hun stakeholders én ze weten dat het loont om ook over het muurtje te kijken.

HR voor HR 

Het vertrekpunt voor HR is altijd wat de medewerker, de business, de kandidaat, de leidinggevende, de organisatie,… nodig heeft. Op die manier vermijd je dat het ‘HR voor HR’ wordt. Stakeholdermanagement is overigens een essentieel aspect van evidencebased HR. Want naast wetenschap, expertise en data worden ook de waarden en noden van de stakeholders beschouwd als een van de essentiële bronnen van informatie voor het nemen van evidencebased beslissingen.

Alles wat HR doet, kan én moet een toegevoegde waarde creëren voor één of meerdere stakeholders.

Over het muurtje kijken 

Ken jij de stakeholders van HR? Hoe (h) erken je hen, betrek je hen, engageer je hen? En hoe bouw je als professional duurzame relaties met elk van hen uit in een snel veranderende context waarin werk heel erg persoonlijk is geworden en in de eerste plaats zinvol moet zijn? Hoever kan, wil en moet je daarin gaan? Hoe houd je het betaalbaar? En hoe verzoen je die vele, vaak uiteenlopende verwachtingen met de continuïteit van je organisatie? Succesvolle HR-professionals kennen hun stakeholders en hun pappenheimers én ze weten dat het loont om ook over het muurtje te kijken. Want misschien is de beste HR geen HR meer? En ik plaats er een beleefd vraagteken achter. Feedback is welkom! 

Next article