Skip to main content
Home » Business Guide » “Productiviteitsgroei is dé motor van onze toekomstige welvaart”
Business Guide

“Productiviteitsgroei is dé motor van onze toekomstige welvaart”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij Voka.

Ondernemingen kunnen hun volledige groeipotentieel enkel realiseren in een stimulerende context. Volgens de huidige vooruitzichten zal de economische groei tussen eind 2019 en eind 2023 uitkomen op gemiddeld 0,8% per jaar. “Een al bij al vrij mager cijfer”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij Voka.

Ter vergelijking, van 2014 tot 2019 was er een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,8%. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de komende jaren vrij somber én neemt onze productiviteitsgroei af. Dat laatste is zorgwekkend, want die productiviteitsgroei is immers dé motor van onze toekomstige welvaart. De voorbije 25 jaar kwam ongeveer de helft van de welvaartsgroei voort uit een hogere tewerkstelling en de helft uit een verhoogde productiviteit. Volgens simulaties van de ‘Studiecommissie voor de Vergrijzing’ moet de komende vijftig jaar 90% van de welvaartsgroei komen van productiviteitsgroei, maar die groei is dus al decennialang aan het vertragen. Ter illustratie: in de jaren 60 en 70 bedroeg deze nog meer dan 4% per jaar, de voorbije tien jaar was dat nog amper 0,5% per jaar. 

In de jaren 60 en 70 bedroeg de productiviteitsgroei nog meer dan 4% per jaar. De voorbije tien jaar was dat nog amper 0,5% per jaar.

Stagnatie bedrijfsinvesteringen 

Onze welvaart wordt ook bedreigd door een slecht functionerende arbeidsmarkt. Zo zijn in België bijna twee miljoen 20- tot 64-jarigen vandaag niet aan het werk. Dit terwijl bedrijven, vooral in Vlaanderen, de moeilijkheden om geschikt personeel te vinden naar voor schuiven als hun belangrijkste uitdaging. Onze economie is ook niet ongehavend door de voorbije crisisjaren geraakt. De facturen van de crisis werden immers doorgeschoven naar de overheid en – vooral – de bedrijven, waardoor deze fel verzwakt zijn. Ondertussen worden ze geconfronteerd met een nieuwe aanzienlijke loon- en energiehandicap en winstmarges die zwaar onder druk staan. Dat vertaalt zich in een stagnatie van de bedrijfsinvesteringen.

Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen voor onze economie door sterk ondernemerschap kunnen worden aangepakt.

Ondernemen voor morgen 

Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen voor onze samenleving en economie door sterk ondernemerschap kunnen worden aangepakt. Daarom moeten we nú ondernemen voor morgen. Het is vandaag dat we de transitie moeten maken en iedereen op weg zetten naar meer duurzaamheid, meer digitalisering, meer gezondheid en welzijn. Ondernemingen zullen de groeimotor en de gangmakers zijn van de vernieuwing. Het is bovendien een verhaal van samenwerking met alle actoren: medewerkers, diverse stakeholders, overheden én elke burger maken deel uit van dit verhaal.

Next article