Home » Business Guide » Opinie: Coronalessen voor ondernemingen
Business Guide

Opinie: Coronalessen voor ondernemingen

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA.

In 2020 viel het woord lockdown de journaals en ons leven binnen. Of alles anders wordt in onze bedrijven na corona? Allicht niet maar een aantal zaken wel. De crisis toont echter aan welke ondernemingen een voorsprong hebben om met zo’n onverwachte en grote schok om te gaan, nu en in de toekomst.

Terwijl de ene patiënt maar een hoestje oploopt, belandt de andere patiënt door corona helaas op intensive care. Ook bij bedrijven hebben we in deze crisis grote verschillen in impact gezien. Sommigen bleken beter gewapend tegen de ongeziene klap en veerden snel weer op. Ook de omstandigheden waren verschillend want de ene sector kon doorwerken terwijl een andere verplicht gesloten werd.

Wat kunnen we van deze survivors onder onze ondernemingen leren? Deze vijf coronalessen – in willekeurige volgorde – komen naar voren.

1

Aanpassingsvermogen is essentieel

De winnaars uit deze crisis zijn zij die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Heel wat ondernemingen sloegen nieuwe wegen in of bereidden zich voor op een nieuwe toekomst. Zowel in traditioneel minder flexibele sectoren als  in het onderwijs en openbare diensten, bleek wat eerder onbespreekbaar leek plots toch haalbaar.

Aanpassingsvermogen is ook essentieel voor andere evoluties, die niet minder belangrijk zijn dan corona. Denk maar aan de technologische verandering, de internationalisering of de energie- en klimaattransitie.

2

Zorg voor robuustheid

Deze crisis heeft verschillende fragiele processen blootgelegd. Corona betekent niet het einde van internationale productieketens, maar zou er wel voor moeten zorgen dat die ketens robuuster worden. Zo valt het te vermijden om al te afhankelijk te zijn van één toeleverancier.

Ook een stevige kapitaalstructuur blijkt van cruciaal belang om overeind te blijven. Ondernemingen die voldoende winstgevend zijn, kunnen een buffer opbouwen die hen door turbulente tijden helpt.

3

Loop voorop en digitaliseer

Digitale oplossingen bleken cruciaal om door deze crisis te geraken. De trend naar meer digitalisering was al eerder ingezet, maar werd door corona versneld.

Bedrijven die al digitaal mee waren, bijvoorbeeld met e-commerce, digitaal vergaderen en databeheer, hadden een enorme voorsprong en zijn duidelijk sterker uit deze crisis gekomen. Innoveren en op de toekomst gericht zijn, is dan ook de boodschap.

4

Plannen helpen door turbulente tijden

‘Wees paraat’, zo luidt het motto van de scouts. Maar ook weerbare bedrijven dragen deze leuze in het vaandel en zorgen voor crisisplannen.

In de pandemie is gebleken dat heel wat ondernemingen deze helaas niet hadden liggen. Zeker voor productiebedrijven maken crisisplannen het verschil.

5

En boven alles: de juiste mindset

Nieuwe mogelijkheden zien waar anderen in een slachtofferrol kruipen en zich door de hindernissen laten tegenhouden. Als er iets is wat een sterke ondernemer typeert, dan is het wel deze verbeeldingskracht.

Het allerbeste recept om uit deze crisis te geraken, is dan ook meer ondernemerschap. Bij iedereen.

Next article