Skip to main content
Home » Business Guide » Nationale beroepsvereniging ondersteunt zelfstandige tussenpersonen in bank en verzekeringen
Sponsored

Zelfstandige tussenpersonen in de bank- en verzekeringssector krijgen te maken met heel wat gemeenschappelijke en individuele uitdagingen. Om hun belangen te verdedigen en hun kennis up-to-date te houden, kunnen zij gelukkig rekenen op de ondersteuning van een geëngageerde beroepsvereniging.

Albert Verlinden.

BZB-Fedafin is een beroepsvereniging voor zelfstandige tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten”, vertelt voorzitter en gedelegeerd bestuurder Albert Verlinden. “Zij kunnen individueel aansluiten of via een collectief lidmaatschap van hun agentenvereniging. We zijn gestart in 1999 en tellen intussen zo’n 2.400 leden, wat ons de grootste Belgische beroepsvereniging voor zelfstandigen maakt in de sector. BZB-Fedafin is dan ook de enige beroepsvereniging die nationaal actief is en de verschillende statuten in de sector vertegenwoordigt.”

Collectieve én individuele belangenverdediging

“We doen heel wat lobbywerk bij politici, regelgevers, toezichthouders, de nationale bank, de FSMA, enz. Zo ontvangen we regelmatig een voorontwerp van een nieuwe wetgeving, waarop wij dan onze feedback kunnen formuleren zodat deze eventueel nog kan worden aangepast. Maar ook in de uitvoering en de controles daarvan worden wij meegenomen. Verder zijn we ook actief in tal van commissies”, legt Verlinden uit.

Op het vlak van digitalisering hebben zelfstandige tussenpersonen vooral nood aan meer kennis over digitale tools waarmee ze beter of efficiënter kunnen werken.

“Omdat we kleine zelfstandige tussenpersonen vertegenwoordigen hebben we daarnaast een belangrijke rol in de onderhandelingen met grote maatschappijen, zoals in het kader van herstructureringen of bij algemene IT-problemen. We doen echter ook aan individuele belangenverdediging. Zo komen we onder meer tussen bij een geschil tussen een zelfstandige tussenpersoon en de bank- of verzekeringsmaatschappij waar die mee samenwerkt. We begeleiden de zelfstandige en trachten een bemiddeling op te zetten zodat beide partijen zich kunnen verzoenen. Daarnaast bieden we eveneens ondersteuning bij bemiddelingen tussen tussenpersonen onderling en met hun personeel. Of het nu gaat over contracten, modeldocumenten of inspecties door de toezichthouder: onze juristen staan steeds paraat om bijstand te leveren.”

Digitalisering, wetgevende veranderingen en macro-economische evoluties

“Op het vlak van digitalisering hebben zelfstandige tussenpersonen vooral nood aan meer kennis over digitale tools waarmee ze beter of efficiënter kunnen werken. Met ons opleidingsplatform Edfin organiseren we daarom heel wat sessies om onze leden mee te krijgen in het digitale tijdperk. We hebben al seminaries georganiseerd en filmpjes gemaakt over InsurTech en FinTech, maar ook over hoe onze leden klanten kunnen aantrekken via onlinekanalen”, aldus Verlinden. “Op wetgevend vlak worden onze leden continu geconfronteerd met nieuwe wetgevingen. Ook daarrond organiseren we seminaries en workshops, zodat iedereen deze op een correcte manier kan implementeren en toepassen binnen zijn eigen onderneming. Wat het macro-economische verhaal betreft, leven we vandaag in extreem volatiele tijden: alles verandert enorm snel.”

Sinds 2008 weten we dat de wereld in een vingerknip kan veranderen en dat in de huidige geglobaliseerde wereld een gebeurtenis in één land een wereldwijd effect kan hebben. Sindsdien is er haast een continue opeenvolging van crisissen geweest, denk maar aan COVID en de oorlog in Oekraïne. Al deze gebeurtenissen hebben een grote impact op ons leven en dus ook op de tussenpersonen in de bank- en verzekeringssector. Zij kregen tijdens de coronaperiode onder meer te maken met heel wat problemen met de terugbetaling van kredieten en een uitstel van premies voor verzekeringsproducten, waardoor zij tijdelijk geen inkomsten hadden. Ook de huidige inflatie heeft een grote impact. Via Edfin trachten we onze leden hierin te begeleiden en op de hoogte te houden van hoe alles evolueert.”

Wat is Edfin?

Edfin is het opleidings- en examenplatform dat BZB-Fedafin heeft opgericht vanuit de sterk toenemende vraag naar zeer gespecialiseerde opleidingen in beleggingen, verzekeringen en kredieten. “Het unieke aan dit platform is dat diverse externe opleidingsverstrekkers er hun oplossingen mogen aanbieden”, legt Verlinden uit. “Daarnaast creëren we ook onze eigen opleidingen. Hiervoor werken we samen met de Fondsen voor Bestaanszekerheid voor de bank- en verzekeringssector om deze tegen een lage prijs aan te bieden. Op die manier kan ook het personeel van onze leden genieten van een goede opleiding en zo voldoen aan de bijscholingsplicht in onze sector. Sinds corona zijn vooral onze e-learnings en webinars on demand erg succesvol. Maar we organiseren ook live webinars en afstandsonderwijs, al dan niet met een fysiek terugkoppelmoment. We gaan dus zeer breed in zowel het onderwerp als de manier waarop de trainingen worden gegeven, en daarmee zijn we uniek in onze sector. Tot slot hebben we een kantoortool ontwikkeld die kantoorhouders toelaat om zelf een opleidingstraject te creëren en opleidingen op te zetten voor hun personeel. Vervolgens kunnen zij het gebruik daarvan opvolgen in een dashboard.”

Next article