Skip to main content
Home » Business Guide » “Het is onze rol om het juiste type investeerder te koppelen aan het juiste familiebedrijf”
Business Guide

“Het is onze rol om het juiste type investeerder te koppelen aan het juiste familiebedrijf”

In samenwerking met
In samenwerking met

Bedrijfsovernames gaan over veel meer dan enkel cijfers. Met name bij familiebedrijven eisen talloze andere aspecten een hoofdrol op. Kris Van Deun en Bart Vingerhoedt, Founders & Managing Partners bij overnamehuis DaVinci Corporate Finance, benadrukken het belang van objectiviteit.

Bart Vingerhoedt

Founder & Managing Partner bij overnamehuis DaVinci Corporate Finance

Kris Van Deun

Founder & Managing Partner bij overnamehuis DaVinci Corporate Finance

“Wanneer we het hebben over overnamebemiddeling is de onafhankelijkheid van de dealmaker onontbeerlijk. Een overname is namelijk een context waarin je erg makkelijk in conflictueuze toestanden kan belanden. Echt onafhankelijke overnamebemiddelaars zijn niet meer zo dik gezaaid. Omdat overnames van familiebedrijven onze core business is, waken we dan ook rigoureus over onze autonomie”, aldus Van Deun en Vingerhoedt. “DaVinci adviseert objectief en is op geen enkele manier gebonden aan één bepaalde investeerdersgroep, accountant, auditor of bank. U bent als ondernemer bijgevolg zeker dat u onafhankelijk advies krijgt. Een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van strategische en financiële kopers wordt zorgvuldig onderhouden. Dealmaking bij ieder type van overnamescenario is mogelijk: volledige of gedeeltelijke verkoop aan derden, managementbuy-out of -buy-in, familiale overdracht of een combinatie. Dat maakt ons uniek in de markt.”

Familiebedrijven steeds meer in trek 

“De laatste jaren zien we op de markt een opvallende evolutie: er ontstaan steeds meer investeringspartijen die zich specifiek richten op familiebedrijven. Vaak gaat het over vermogende families – niet zelden ook (ex-) ondernemers – die graag nog betrokkenheid voelen bij hun investering. Ze willen meer impact dan bij een aandelenbelegging op de beurs. Kmo’s zijn dan weer steeds meer bereid om zich open te stellen voor externe kapitaalverschaffers. Het besef groeit dat door het kapitaal open te stellen, er vaak sneller gegroeid kan worden dan door alleen op eigen kracht verder te gaan. Hierdoor daalt ook de gemiddelde leeftijd van onze klant: men wacht niet meer tot zijn 65ste”, klinkt het. “Veel investeringspartijen betekent veel opties. Onafhankelijke begeleiding wordt dus nog belangrijker. Het komt er dus op aan om het kaf van het koren te scheiden en de markt te kennen. Een goede (voor)selectie maken van partijen én marktkennis zorgen voor een discreet, vlotter en efficiënter overnameproces. Niet alleen het financiële is van tel, ook de bewuste ‘klik’ moet er zijn. Het is onze rol om het juiste type investeerder te koppelen aan het juiste familiebedrijf.” 

Bij overnamebemiddeling is de onafhankelijkheid van de dealmaker onontbeerlijk. Een overname is namelijk een context waarin je erg makkelijk in conflictueuze toestanden kan belanden.

“Uiteraard zijn er ook klanten voor wie deze waarden minder van tel zijn. Soms willen ondernemers gewoon hun bedrijf maximaal te gelde maken. In dat geval stappen we in een compleet ander verhaal. Het gaat hier dan doorgaans ook om een heel ander type koper, vaak sectorgenoten of pure private-equityspelers. Hier gaat het om rationalisatie, efficiëntie, schaalvoordelen en winstmaximalisatie met een beperktere tijdshorizon. Een onafhankelijke strategische studie en marktkennis zorgen ervoor dat we telkens exact in kaart brengen wat onze klant voor ogen heeft en welke type koper de meeste toegevoegde waarde kan leveren.”

Geen blanco cheque, wel ‘no cure, no pay’ 

“Er is duidelijk een markt voor onze aanpak”, aldus Van Deun en Vingerhoedt. “DaVinci groeit zelf al jaren en ook het voorbije jaar wisten wij ondanks een uitdagend renteklimaat met meer dan 25% te groeien. Door hoofdzakelijk op ‘no cure, no pay’-basis te werken, wat voor onze klanten impliceert dat onze belangen volledig gealigneerd zijn, gaan wij steeds voor de beste prijs. Er zijn dan ook geen hoge upfrontkosten noch uurtarieven zonder enige zekerheid op resultaat. Hier maken wij het grote verschil met de ‘Big Four’-consultants: wij vormen het perfecte dynamische alternatief. Bovendien werkt u rechtstreeks met de partners/eigenaars, zodat de beste persoonlijke ondersteuning gegarandeerd is. Met hoofdkantoor te Antwerpen en uitvalsbasissen te Oud-Turnhout en Oudenaarde combineren we een uitgebreid Vlaams netwerk met een sterke lokale verankering.”

Next article