Skip to main content
Home » Business Guide » Fintech maakt financiële sector toekomstbestendig
Business Guide

Fintech maakt financiële sector toekomstbestendig

Fintechs hebben met hun innovatiekracht een enorme impact op de financiële sector. Ze helpen niet enkel om deze toekomstbestendig te maken, maar ook om de klant terug centraal te stellen. België beschikt over heel wat troeven in dit domein die dankzij een goed georganiseerd ecosysteem maximale aandacht en kansen krijgen.

Hoe belangrijk is fintech vandaag voor de financiële sector?

Alessandra GuionGeneral Manager bij Fintech Belgium.

“De financiële sector wordt steeds meer digitaal. Daarnaast komt de macht alsmaar meer bij de klant te liggen, zowel op vlak van financiën als data. Dat vergt uiteraard wel educatie, transparantie en inclusie. Verder blijft de aandacht voor ESG groeien. Fintech is cruciaal bij die evoluties en zal in het komende decennium hierdoor zelfs nog belangrijker worden.”

“Er zijn intussen al heel wat samenwerkingen ontstaan met banken, waarbij fintechs hen helpen om een antwoord te bieden op hun uitdagingen en om verder te digitaliseren en innoveren. Fintechs plaatsen bovendien steeds de klant centraal. Ze zijn zich zeer bewust van hun noden (bv. snelheid, transparantie, een feilloze en snelle gebruikservaring en veiligheid) en de markttrends, en ontwikkelen op basis daarvan hun oplossingen. Ook op vlak van ESG kunnen fintechs een grote rol spelen met hun innovaties.”

“Daarnaast helpen fintechs de banken ook om op een goedkopere en efficiëntere manier te rapporteren, waardoor zij ook hun diensten goedkoper kunnen maken voor hun klanten. Ten slotte maken fintechs de financiële sector toekomstbestendig door snel in te spelen op nieuwe trends en zo de technologische kloof voor de sector te dichten. Het aantal samenwerkingen met banken blijft hierdoor toenemen en is zelfs een must geworden voor die banken, en dat is goed voor iedereen.”

Wat zijn de troeven van België op het vlak van fintech?

“Het Belgische fintech landschap is in lijn met het DNA van de financiële sector in België. Wij zijn altijd al heel sterk geweest op vlak van betalingen en infrastructuur. Belgen zijn bovendien echte spaarders, waardoor we ook straffe fintechs hebben in het domein van investeringen en financieringsoplossingen. Daarnaast zijn er in België ook heel wat mooie voorbeelden van fintechs die zich richten op ESG, maar ook van innovatieve regtechs en insurtechs.”

“Ten slotte doen we het heel goed op vlak van open data en data-integratie, waarmee de macht weer terug aan de klanten kan worden gegeven en verschillende systemen beter kunnen samenwerken om het makkelijker te maken voor die klanten.”

We willen er vooral voor zorgen dat iedereen goed kan samenwerken om de financiële sector toekomstbestendig te maken

Hoe belangrijk is het om een ecosysteem uit te bouwen rond fintech?

“Samenwerking zal crucial zijn in de toekomst. Het motto van Fintech Belgium is daarom ‘connect, collaborate and innovate’. We zijn een vzw voor en door fintechs die actief zijn in België. We promoten hen in België én internationaal, en vertegenwoordigen hen bij de regelgever, de EU-beleidsmakers en andere belanghebbenden. Ook delen we zoveel mogelijk informatie en expertise.”

“Wij organiseren daarnaast de Digital Finance Summit, het grootste fintech event in België. Ook hebben FIRe Innovation Hub opgericht, een incubator en accelerator die alle actoren rond de tafel brengt om de innovatie in de fintech sector te versnellen en de uitdagingen van de banken en verzekeringsmaatschappijen te beantwoorden.”

Wat is verder nog nodig om fintech alle kansen te geven in België?

“We willen dat de politici zich bewust worden van het belang van fintech en innovatie voor een leefbare toekomst (om banen te creëren, investeerders aan te trekken, concurrerend te blijven op het internationale toneel,…). Het opnemen van innovatie in de missie van de centrale bank bijvoorbeeld, kan indrukwekkende resultaten opleveren zoals in Singapore of Dubai. In Singapore verplichtte men iedere bank om een innovatielab op te richten. De centrale bank investeert er zelfs in fintechs en in een FinTech Festival dat uitgroeide tot het grootste ter wereld. Dat heeft geleid tot ongeziene innovatie. Helaas kunnen we ons dat in België nog niet voorstellen, maar het toont wel aan hoe belangrijk de bewustwording is bij regulatoren en overheid waar wij als ecosysteem op inzetten.”

“Ten slotte kampt België met een gebrek aan talent. Als ecosysteem werken we daarom samen met universiteiten en overheden om te garanderen dat de volgende generatie die afstudeert de juiste vaardigheden heeft om voor fintech-bedrijven te gaan werken.”

Hoe tracht Fintech Belgium internationale samenwerking te bevorderen?

“In dat kader hebben we geholpen om de European Digital Finance Association (EDFA) op te richten, waar intussen al 16 landen in vertegenwoordigd zijn. Onder die noemer organiseren we werkgroepen en werken we samen met de Europese Commissie en het Europese Parlement. Zo worden zij zich bewust van de evoluties in de sector, het belang van fintech en innovatie, en vooral de noden van de klanten. Ten slotte willen we er vooral voor zorgen dat iedereen goed kan samenwerken om de financiële sector toekomstbestendig te maken.”

Next article