Skip to main content
Home » Business Guide » “Een goede ESG -strategie kan je bedrijf naar een hoger niveau tillen”
Sponsored

De ESG-criteria spelen een steeds belangrijkere rol voor bedrijven. Zij kunnen er immers niet enkel hun duurzaamheid mee verbeteren, maar ook hun competitiviteit. Zeker in de huidige snel evoluerende wereld kan een goede ESG-strategie het verschil maken. Meer uitleg door Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer bij Ethias.

Wat is vandaag voor bedrijven het strategische belang van duurzaamheidsinspanningen?

Joris Laenen.

“Als gevolg van de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren is er een serieuze herprijzing gaande in de verschillende activaklassen, denk aan woningen, beursgenoteerde aandelen, de rente van leningen, de liquiditeitskosten en de risicokosten voor private equity en private debt, enz. Dé rode draad daarbij zijn steeds de ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance). Iedereen is zich meer dan ooit bewust dat we de zaken op een duurzamere manier moeten leren doen. Bedrijven zijn daarom volop bezig met het integreren van ESG-criteria in hun strategie en werking.”

Hoe kunnen die criteria op een objectieve manier worden nagestreefd en gecontroleerd?

“In dat kader zijn de SBTi-criteria (Science Based Targets-initiatief) ontzettend belangrijk. Ook bij Ethias hanteren wij deze algemeen wetenschappelijk aanvaarde criteria bij al onze duurzaamheidsafwegingen. We willen hier toonaangevend in zijn én blijven. Doorgaans kijken we uiteraard naar de data en rapporteringen van bedrijven zelf in onze beoordeling van hun duurzaamheid, maar er bestaan ook instellingen die deze rapporteringen en de evolutie van de cijfers zo correct mogelijk interpreteren en afwegen tegen andere spelers in de sector. Beursgenoteerde bedrijven zijn reeds verplicht om bepaalde informatie vrij te geven. Bij het grote deel van de markt dat niet-beursgenoteerd is, is het echter minder makkelijk om objectieve data te vinden. Europa wil in de toekomst alle bedrijven die jaarrekeningen neerleggen stimuleren om bijkomende ESG-rapporteringen op te stellen, maar het is niet eenvoudig om objectieve data te verkrijgen, zeker wanneer het gaat over kleinere kmo’s.”

Dé uitdaging is om tot algemeen aanvaarde en objectieve criteria en meetprocessen te komen waarmee we in kaart kunnen brengen wat de ambities en resultaten zijn van een bepaalde ESG-strategie.

“Bovendien beschikken zij vaak zelf niet over voldoende data om een strategie op te zetten om hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met de doelstellingen van het management.”“Dé belangrijkste uitdaging is dus om tot algemeen aanvaarde en objectieve criteria en meetprocessen te komen waarmee we in kaart kunnen brengen wat de ambities en resultaten zijn van een bepaalde ESG-strategie. Vanuit Ethias vinden we het daarom cruciaal dat we bepaalde akkoorden – al dan niet specifiek voor de verzekeringssector – mee ondertekenen. Zo kunnen we de criteria hiervan mee onder de aandacht brengen en de discussie gaande houden.”

Wat doet Ethias zelf om zijn voetafdruk te verminderen?

“We kijken in de eerste plaats naar de CO2-uitstoot en de energie-efficiëntie van onze kantoorgebouwen. Zo beslisten we vorig jaar om ons kantoorgebouw in Hasselt te verkopen. Vervolgens zullen we de helft hiervan opnieuw huren of kopen en dat deel energieneutraal maken. In Luik bouwen we buiten het centrum een nieuw energieneutraal kantoorgebouw met voldoende ruimte en laadpalen om elektrische voertuigen op te laden. Ook met de fiets en het openbaar vervoer zal deze nieuwe zetel goed bereikbaar zijn. Daarnaast vormt ook ‘het nieuwe werken’ een belangrijk onderdeel van ons beleid. Zo willen we onze medewerkers de mogelijkheid bieden om zich zo efficiënt mogelijk te organiseren. We besteden daarbij aandacht aan het beperken van hun aantal verplaatsingen én de manier en het tijdstip waarop ze die verplaatsingen doen. We streven ernaar om in 2030 koolstofneutraal te zijn. In eerste instantie hadden we een tussentijdse doelstelling van -30% tegen 2025 gepland, maar dankzij de inspanningen van de afgelopen drie jaar en de bijzondere context van de afgelopen maanden werd die doelstelling al in 2021 bereikt. Maar liefst vier jaar eerder dus!”

We hebben een ecosysteem opgezet waarbij we de premies van onze klanten opnieuw proberen te investeren in de lokale economie, met aandacht voor de ESG-criteria.

En op het vlak van jullie investeringspolitiek?

“Ethias heeft een strenge politiek rond duurzame investeringen op basis van het Belgische ‘Towards Sustainability’-label. Dat baseert zich op uitsluitingscriteria op twee niveaus. Enerzijds investeren we niet in economische sectoren die bijvoorbeeld te maken hebben met fossiele brandstoffen of wapens. Anderzijds zullen we ook niet investeren in landen die bepaalde regels op vlak van onder meer fiscaliteit, mensen- en arbeidsrechten onvoldoende respecteren. Over heel onze portefeuille heen trachten we momenteel de ESG-score te bepalen, maar we zijn er alvast van overtuigd dat we een zeer kwalitatieve portefeuille hebben op het vlak van economische prestaties én ESG. Gelukkig presteerden bedrijven die vooruitlopen op het vlak van ESG tijdens de coronaperiode en ook tijdens de huidige crisis beter dan gemiddeld. Het bewustzijn rond alle elementen in hun bedrijfsproces die een impact kunnen hebben op de maatschappij, zorgt ervoor dat zij betere beslissingen kunnen nemen die op lange termijn veel meer waarde creëren voor zichzelf en de maatschappij. Dat zijn meteen ook de bedrijven die wij graag opnemen in onze portefeuille.”

“We hebben zelfs een ecosysteem opgezet waarbij we de premies van onze klanten opnieuw proberen te investeren in de lokale economie, met aandacht voor de ESG-criteria. Daarnaast zijn we bij bedrijven waar we meer dan 1% van de aandelen hebben aanwezig op de algemene vergaderingen om ESG-elementen op de agenda te krijgen en deze dus naar een hoger niveau te tillen.”

Next article