Skip to main content
Home » Business Guide » De private banker: een klankbord om meer te halen uit uw vennootschap
Business Guide

De private banker: een klankbord om meer te halen uit uw vennootschap

In samenwerking met
In samenwerking met

Om een bedrijf uit te bouwen en te laten groeien, investeert elke ondernemer tijd, geld en veel persoonlijke energie. Met passie wordt stap voor stap gewerkt aan de toekomst. Door de jaren heen wordt zo een vermogen opgebouwd, zowel binnen de onderneming als privé. Om daar de beste oplossingen en bescherming voor te vinden, kunnen ondernemers rekenen op de private bankers van Degroof Petercam. “Samen met de ondernemer zorgen we ervoor dat hij of zij meer haalt uit de vennootschap of zelfstandige activiteit”, vertelt Gert Biesmans, Head of Private Banking Flanders.

Gert Biesmans

Head of Private Banking Flanders

Hoe vullen jullie de rol van private banker concreet in? 

“Wij zijn een compagnon de route voor een ondernemer in elke levensfase, vanaf de oprichting van het bedrijf tot aan de successieplanning en het pensioen. Uiteraard begeleiden we de vermogensopbouw, zowel binnen de onderneming als privé. De kunst bestaat er vaak in om het opgebouwde vermogen op een fiscaalvriendelijke manier privé te kunnen aanwenden en te investeren voor later. Wij zijn daar de uitgesproken partner voor omdat we een overzicht houden over het geheel en elke beslissing afwegen in functie van het bedrijf, de ondernemer en de familie.”

De meeste ondernemers worden omringd door adviseurs: bankiers, accountants, advocaten, consultants of andere experten. Waarin schuilt de toegevoegde waarde van een private banker? 

“Elke expert heeft zijn eigen rol te vervullen. Wij treden niet in hun plaats. Wel zullen we het gesprek aangaan over hoe het vermogen opgebouwd en geoptimaliseerd wordt. We stellen vast dat sommige ondernemers hun privévermogen graag privé houden en er niet met hun boekhouder over spreken. Wij zijn dan de aangewezen partij om het overzicht op het geheel te bewaren. We treden ook in gesprek met de ondernemers over waar ze naartoe willen, hoe ze de volgende fase van hun bedrijf zien en wat het einddoel is: een overdracht aan de kinderen of een verkoop? Vanuit onze vertrouwensrol zijn we een adviseur en kunnen we ook moeilijke onderwerpen ter sprake brengen.”

Wij zijn een compagnon de route voor een ondernemer in elke levensfase, vanaf de oprichting van het bedrijf tot aan de successieplanning en het pensioen.

Welke ervaring en expertise brengt een private banker aan de tafel? 

“Onze private bankers hebben de gave om complexe zaken begrijpelijk uit te leggen. Ze kunnen het gesprek aangaan met de ondernemer, met de kinderen, maar evenzeer met een weduwe van 80 jaar. Uiteraard hebben ze een brede kijk op wat er reilt en zeilt in de economie en op de aandelenmarkten. Ze werken ook nauw samen met experten van Estate Planning, ten behoeve van maatschappen en schenkingen bijvoorbeeld. De private bankers kunnen bovendien rekenen op de ondersteuning van een pak collega’s binnen Degroof Petercam voor specifieke vragen en problemen. Als men zich vragen stelt over een mogelijke verkoop van het bedrijf, dan zijn er experten in Corporate Finance ter beschikking. We kunnen zelfs een waardering opmaken en mee de markt opgaan om een overnemer te zoeken.”

Met welke financiële oplossingen maakt Degroof Petercam het verschil? 

“We beschikken over een ruim pakket aan oplossingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een gamma DBI-fondsen die fiscaal geoptimaliseerd zijn om gelden van de vennootschap te beleggen. Wat stockoptieplannen betreft, zijn we één van de weinige partijen die deze nog aanbiedt op de Belgische markt. Voor een ondernemer die na een verkoop van zijn bedrijf opnieuw wil investeren en kiest voor niet-beursgenoteerde beleggingen, kunnen private-equityfondsen met hun gespreide aanpak een interessante optie zijn. Op die manier kan men opnieuw in een bedrijf participeren, maar met een spreiding van het risico, wat het perspectief op vermogensaangroei verhoogt.”

Onze private bankers hebben de gave om complexe zaken begrijpelijk uit te leggen.

We beleven volatiele tijden op de beurs. Welke strategie is vandaag aangewezen voor het opbouwen van een privévermogen? 

“De markten zijn inderdaad niet gemakkelijk in te schatten. Ik zit echter al bijna 25 jaar in dit vak en heb nooit echt gemakkelijke markten gekend. De kunst bestaat erin om gediversifieerd te beleggen met een langetermijnperspectief, in verscheidene regio’s, over verschillende activaklassen heen. Wij kijken ook richting private equity, omdat die bedrijven toch minder gevoelig blijken voor beurs- en renteschommelingen. Nu het renteklimaat veranderd is en de inflatie langdurig hoog blijft, zien we veel verschuivingen in de markten. De impact daarvan is niet te onderschatten. Obligaties waren bijvoorbeeld tien jaar lang niet in trek, maar nu zien veel mensen er opnieuw een vaste waarde in. Het is voor iedereen aangewezen om eens met een kritisch oog naar de beleggingsportefeuille te kijken en te zien of die nog op het juiste spoor zit. Uiteraard zijn wij er dan als klankbord en adviseur. Wie meer uit zijn vennootschap wil halen, kan vrijblijvend een afspraak maken.” 

Next article