Home » Business Guide » De top 7 rekruteringstrends voor 2023
Sponsored

De voorbije turbulente jaren hebben een grote impact gehad op hoe, wanneer en zelfs waarom we werken. Tegelijk zijn ook de focus en positie van recruitment- en talentmanagers gewijzigd. Maar wat mogen we verwachten van 2023? Rekruterings- en talentmanager Romina Longo ziet 7 duidelijke trends.

foto: Nathalie Stroobant Photography

1. Rekruteringsverantwoordelijken worden strategische talent & advisor partners

“Rekruteringsverantwoordelijken werken steeds vaker samen met collega’s binnen de hele organisatie en worden vaak vertrouwde adviseurs binnen het bedrijf. Door die groeiende impact hebben ze ook meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op gebieden die traditioneel niet tot hun domein behoorden, zoals beloning en retentie. We moeten nauwer gaan samenwerken met de business doorheen de levenscyclus van werknemers. Op die manier kunnen we hen niet enkel betere carrièrepaden geven, maar ook de trainings- en groeimogelijkheden bieden die zij nodig hebben om succesvol te zijn. Dat draagt bij tot een betere werknemerservaring en maakt het gemakkelijker om intern te groeien.”

2. Meer doordacht en creatief aanwerven, met focus op kwaliteit

“Werkgevers zullen door de onzekere tijden zorgvuldig overwegen welke aanwervingen echt nodig zijn en steeds vaker binnen de eigen organisatie kijken om openstaande functies in te vullen. Naast de schaarste op de arbeidsmarkt zien we ook meer nadruk op diversiteit en inclusiviteit ontstaan. Helaas hebben veel organisaties nog een vertekend beeld van de arbeidsmarkt (onrealistische eisen en verwachtingen, lage salarissen,…). De nieuwe generatie Z is stilaan aan het instromen, en die heeft heel andere verwachtingen. Als je überhaupt een kans wil maken in de toekomst, is het belangrijk om daarop in te spelen.”

3. Hiring for potential

“Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de wil van de kandidaat en werknemer wet. De kandidaat zit momenteel in de driver’s seat. Bedrijven die daar goed naar luisteren en op inspelen, zullen de winnaars van 2023 worden. Wachten tot sollicitanten reageren op je vacature, is in een schaarse arbeidsmarkt niet meer van deze tijd. Je richt je hiermee op een klein deel van de arbeidsmarkt, namelijk de werkzoekenden. Bovendien beseffen steeds meer bedrijven dat zich blindstaren op het cv verleden tijd is. Tal van onderzoeken wijzen uit dat werkervaring en educatie slechte maatstaven zijn voor succes. Dat vereist een optimalisering van het rekruteringsproces met meer aandacht voor softskills, persoonlijkheid en motivatie. Aanwerven op basis van potentieel en lerend vermogen wordt daarom cruciaal. Digitalisering en data kunnen daar zeker een belangrijke rol in spelen.”

4. Opleiding is cruciaal bij het nieuwe rekruteren

“Training en development zijn gezien de snel evoluerende maatschappij en de onzekere tijden meer dan ooit essentieel. Werknemers moeten gestimuleerd worden en de kans krijgen om levenslang te blijven leren. Omdat de witte raaf door de war for talent vaak onvindbaar blijkt, vergroot het belang van opleiding nog meer. Dat laat bedrijven toe om diverser aan te werven en out of the box te denken. Bedrijven werven vandaag dan ook steeds meer aan op basis van soft-skills en attitude. Opleidingen zijn tegelijk ook voor een stuk een oplossing voor de hoge werkloosheidsgraad. Veel mensen kunnen mits de juiste opleiding vacatures invullen die momenteel blijven openstaan.”

5. Meer aandacht voor interne mobiliteit

“Investeren in interne mobiliteit helpt je organisatie niet alleen om toptalent aan te trekken, maar ook om openstaande functies en kritieke vaardigheidstekorten in te vullen in een alsmaar krappere arbeidsmarkt.”

6. Maximale wendbaarheid dankzij flexibel inzetbare senior profielen

“Gezien de war for talent en de nakende recessie worden flexibele toptalenten en senior freelancers erg populair als strategisch instrument om bedrijven succesvol te laten zijn. 2023 wordt zonder twijfel een zwaar en onzeker jaar voor bedrijven. Net daarom is het cruciaal om nú de opportuniteit te grijpen om flexibel talent en gemengde arbeidscontracten de kans te geven om hun meerwaarde te bewijzen. Organisaties moeten dan wel programma’s opzetten die naast interne ook externe talenten ondersteunen en betrekken, ongeacht de duur of aard van de samenwerking.”

7. Werkgeluk is cruciaal voor retentie

“Het werkgeluk van werknemers wordt steeds meer een prioriteit. Het wordt immers gezien als een deel van de oplossing voor onder meer het personeelstekort, een te hoog ziekteverzuim en het toenemende belang van welzijn. Bovendien kan je je hiermee als organisatie onderscheiden van andere bedrijven.”

Hoe zie je 2023 verder nog?

“Een eenduidige conclusie formuleren, is complex omdat er zoveel verschillende factoren zijn. Vaak aangehaalde vaardigheden die belangrijk zullen worden, zijn onder meer het kunnen omgaan met verandering en onzekerheid, levenslang blijven leren, een goede mentale en emotionele stabiliteit en jezelf kunnen blijven heruitvinden. Ergens zijn dat eigenschappen die altijd een meerwaarde zijn, en dus niet enkel in de huidige situatie. Het komt er dus op aan om je deze eigen te maken.”

Next article