Home » War for Talent » Employer branding wordt belangrijker dan ooit
Opinie

Employer branding wordt belangrijker dan ooit

Stijn Baert, econoom, arbeidsmarktdeskundige en professor

De war for talent zal ook in 2023 een structureel probleem blijven. Econoom, arbeidsmarktdeskundige en professor Stijn Baert laat zijn licht schijnen op vijf trends waarmee je je als werkgever kan onderscheiden op de arbeidsmarkt.

1. Technologische sector: deel van de uitdaging én oplossing

Vooral in de technologische sector is het tekort aan talent groot, terwijl net daar ook een deel van de oplossing ligt. Uit onderzoek blijkt dat sollicitanten vragende partij zijn om minstens een deel van hun werk vanop afstand te mogen uitoefenen. Technologie maakt dat mogelijk en is dus een deel van de oplossing om kandidaten aan te trekken. Als werkgever moeten je hierin meedenken en er een beleid rond uitwerken.

50-plussers beschikken vaak over enorm veel ervaring die een deel van het antwoord kan zijn op het huidige tekort aan menselijk kapitaal.

2. Employer branding wordt belangrijker dan ooit

Daarnaast is een sterk merk niet enkel belangrijk voor je verkoop. Ook je merk als werkgever – je employer branding – is cruciaal geworden. Je kan jezelf aantrekkelijker maken als werkgever door jezelf te profileren met bepaalde waarden. Zeker nu werknemers en sollicitanten dankzij online tools werkgevers kunnen reviewen over hoe zij met hen omgaan, speelt dit aspect meer dan ooit mee in je aantrekkingskracht.

3. Geen koudwatervrees meer voor levenslang leren

Levenslang leren gebeurt nog steeds te weinig in Vlaanderen, waardoor mensen niet wendbaar zijn wanneer ze moeten overschakelen naar een andere job of sector. Je hoeft zeker niet te vrezen dat je daarbij mensen zal opleiden die de opgedane kennis zullen meenemen naar een concurrent. Integendeel: ook je concurrenten leiden in dat geval jouw toekomstige werknemers op én je krijgt werknemers die mee zijn met de nieuwe evoluties en innovaties.

4. Leren op de werkvloer

Daarbij aansluitend zullen werknemers om hun vacatures opgevuld te krijgen vaker genoegen moeten nemen met ruwe diamanten die ze op de werkvloer verder moeten opleiden. De individuele beroepsopleiding (IBO) is daarvoor een zeer interessante tool mét subsidies van de Vlaamse overheid die helaas nog te weinig wordt gebruikt.

Levenslang leren gebeurt nog steeds te weinig in Vlaanderen, waardoor mensen niet wendbaar zijn wanneer ze moeten overschakelen naar een andere job of sector.

5. Meer kansen voor én door 50-plussers

Tot slot hoop ik dat 50-plussers meer respect en kansen krijgen. Door hen uit de arbeidsmarkt te duwen, wordt de vijver om uit te vissen immers enkel maar kleiner. Momenteel gebeurt er zelfs meer discriminatie op basis van leeftijd dan etniciteit. Ook 50-plussers zouden dus deel moeten uitmaken van je diversiteitsbeleid. Zij beschikken vaak over enorm veel ervaring die een deel van het antwoord kan zijn op het huidige tekort aan menselijk kapitaal.

Next article