Skip to main content
Home » War for Talent » Duurzame werkomgeving vol carrièrekansen
War for Talent

Duurzame werkomgeving vol carrièrekansen

De chemische sector zet zich voluit in om bij te dragen aan een duurzamere maatschappij. Maar ze biedt ook heel wat carrièrekansen, ook voor wie geen chemische achtergrond heeft.

Op welke manieren draagt een chemiebedrijf zoals LANXESS bij aan een duurzamere wereld?

Hooftman: “De eerste stap om energie te besparen is isoleren. De materialen die daarvoor nodig zijn komen van de chemie. Daarnaast moet groene energie kunnen worden opgeslagen. Ook in dat domein is LANXESS actief. Verder is er de groene keten. Onze rubberchemicaliën worden voornamelijk toegepast in de bandenindustrie waar er een steeds grotere vraag is naar duurzamere banden.”

“Via een lifecycle assessment brengen we in kaart hoeveel energie en grondstoffen er worden gebruikt in alle stappen van onze waardeketen. LANXESS was overigens één van de eerste chemische ondernemingen die de ambitie hebben uitgesproken om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. In onze vestiging in Kallo gaan we alvast in de goede richting door stoom af te nemen van een collectief warmtenetwerk. Daarnaast hebben we voor onze Duitse en Vlaamse vestigingen een nieuw elektriciteitscontract afgesloten dat voor 50% uit groene stroom bestaat. Ook hebben we vorig jaar een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in dienst genomen.”

Pauwels: “Om onze milieu impact te beperken trachten we ons materialenverbruik en onze afvalstromen zo goed mogelijk te kanaliseren. We willen er zo efficiënt mogelijk mee omgaan en lozingen tot het absolute minimum herleiden. Als Reliability Engineer ben ik daarnaast verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze installatie. Deze verbruikt uiteraard het minste als ze zeer regelmatig aan een hoge last kan produceren.”

Welke werkomgeving kunnen jullie aanbieden aan jong talent?

Pauwels: “LANXESS zet sterk in op de ontwikkeling van zijn medewerkers door opleidingen, begeleiding op de werkvloer en de juiste omkadering aan te bieden. Onderling wisselen we tussen de collega’s ook veel kennis en ervaring uit met als motto ‘We win as a team’. Door samen te werken staan we sterker.”

“Om onze milieu impact te beperken trachten we ons materialenverbruik en onze afvalstromen zo goed mogelijk te kanaliseren.”

Hooftman: “Bovendien bieden we fantastische werkvoorwaarden aan. Het aantal werkuren valt heel goed mee en toch krijg je een zeer mooi loon. Voor ingenieurs zoals mezelf is echter vooral de technologische uitdaging belangrijk. Hoewel LANXESS nog een jong bedrijf is, hebben we installaties die tot 50 jaar oud zijn. Hierdoor kan je bij ons kennismaken met het volledige gamma aan chemische technieken. Ten slotte is LANXESS een internationale werkomgeving waar je de mogelijkheid krijgt om in het buitenland te gaan werken, maar waar je ook vanuit België in contact komt met collega’s van over de hele wereld.”

Next article