Home » War for Talent » Groene omwenteling zorgt voor interessante jobs in chemische sector
Sponsored

Terwijl de politiek en industrie steeds meer inzetten op innovatie in de race naar klimaatneutraliteit en duurzame technologie, kampt de chemische sector met honderden openstaande vacatures. ExxonMobil wil jonge mensen daarom warm maken voor een job met impact.

Welke rol speelt de chemische sector vandaag in de maatschappij? 

Inge Van der Meeren, directeur in de polymeerfabrieken van ExxonMobil in Zwijndrecht en Meerhout: “Chemie levert wereldwijd de producten die mensen nodig hebben en die hun leven verbeteren. De polymeren die wij maken, zitten overal in, maar denk vooral aan de verpakkingsindustrie: van voedselverpakking tot landbouwfolie of het antileklaagje in je koffiebeker. Naarmate meer landen een hogere levensstandaard bereiken, zal de vraag naar onze goederen in de toekomst enkel maar groeien. Tegelijk moet die opschaling met een steeds lagere ecologische voetafdruk gebeuren, meteen ook de grootste uitdaging voor de komende jaren. ExxonMobil zal daar een cruciale rol in spelen. Al onze jobs werken in essentie rond de vraag hoe we de noden van de maatschappij kunnen invullen met de meest duurzame oplossingen.” 

Toch kampt de chemie- en farmasector in Vlaanderen met 1.500 openstaande vacatures. Hoe komt dat? 

“Dat is een gevolg van de differentiatie van de Vlaamse en Europese economie die zich voornamelijk op technologie richten. Daardoor zijn er steeds meer profielen nodig die voldoen aan steeds complexere noden.” Naast die groeiende vraag ziet Van der Meeren ook problemen in het aanbod. “Jongeren hebben te weinig kennis over de mogelijkheden die technische studies bieden. In combinatie met het afschrikkingseffect van een moeilijke studie en een tekort aan vrouwelijke en allochtone rolmodellen zorgt dat voor een lage instroom in onze sector. Wij geloven dat jonge mensen bij ons een verschil kunnen maken, alleen moeten die hun weg naar ons dan wel vinden. Of zoals de voormalige directeur van sectorfederatie essenscia – Frank Beckx – het verwoordde: ‘we zijn de industrie van de toekomst, maar daarvoor moet de instroom van jong talent verzekerd blijven’.” 

Wij voorzien in de noden van de maatschappij, maar werken tegelijk aan efficiëntere processen, productverbetering en technologische vernieuwing.

Welke troeven bieden ExxonMobil en de chemiesector als werkgever? 

“Ten eerste is er de brede impact die je hebt op het welzijn van de maatschappij door producten te maken die mensen nodig hebben. ExxonMobil levert materiaal aan voor voeding en verpakkingen, maar net zo goed voor de bouw, kledij, landbouw en medische sector. Daarnaast bieden wij carrières aan voor de lange termijn in uitdagende en gevarieerde jobs. Dankzij de regelmatige rotatie en een actief loopbaanbeleid krijgen werknemers ook ruim de kans om zichzelf te ontplooien en al hun talenten te ontdekken. Tot slot is de chemiesector natuurlijk ook bekend voor zijn aantrekkelijke lonen. Daar komen vaak nog veel extra’s bovenop, waaronder een pensioenplan.” 

Moet je een universitair diploma hebben om bij jullie aan de slag te kunnen? 

“Niet noodzakelijk. Naast ingenieurs hebben wij ook een heel aantal operatoren nodig om de chemische processen aan te sturen en te controleren. Bij die functies kan je ook terecht met een bacheloropleiding aan de hogeschool in bijvoorbeeld elektromechanica.”

Next article