Home » Vermogensbeheer » “Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden in de klantrelatie”
Banking

“Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden in de klantrelatie”

De nieuwe norm lijkt een wereld te zijn met beperkte groei, lage inflatie en extreem lage rentestanden. “De financiële markten zijn vandaag dan ook zeer uitdagend”, vertelt Marnix Arickx, voorzitter van BEAMA.

Het is aan de asset managers & private bankiers om spaaroplossingen aan te reiken die een langetermijnperspectief bieden ter behoud van de koopkracht en levensstandaard. Tegelijk dringt zich via de digitalisering een sterke vernieuwing op in de benadering van de klant.

Klanten zijn in het laatste decennium namelijk kritischer geworden voor bankiers en vermogensadviseurs. Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden in de klantrelatie.

De jongere generaties zijn actiever en ondernemend ingesteld, opgegroeid met internet en sociale media en hanteren graag digitale tools. Dit zowel voor het zoeken naar de beste dienstverlener en het beste aanbod als voor de communicatie met de financiële instelling.

Vastrentende beleggingen

Het tijdperk waar er met beleggingen in obligaties of cash hoge returns verkregen kunnen worden, ligt duidelijk achter ons. Toch blijft het vastrentende stuk van een beleggingsportefeuille belangrijk om het totale risico onder controle te houden.

Asset managers kunnen deze uitdaging aanpakken door een ruimere waaier aan vastrentende beleggingsinstrumenten in hun portefeuilles op te nemen: naast staatsobligaties uit de Eurozone kan het beleggingsuniversum verruimd worden naar andere landen zoals de VS en groeilanden, alsook naar kortlopende hoogrentende obligaties. Het hogere risico van dergelijke instrument mag daarbij echter niet uit het oog verloren worden.

Het tijdperk waar er met beleggingen in obligaties of cash hoge returns verkregen kunnen worden, ligt duidelijk achter ons.

Daarnaast loont beleggen in aandelen. De geschiedenis leert ons dat aandelen op lange termijn een hogere return opleveren dan andere beleggingen. Het is dan ook ontegensprekelijk dat deze een plaats verdienen in elke beleggingsportefeuille die gericht is op een kapitaalaangroei op langere termijn.

ETF’s

De meest opvallende evolutie is de opkomst van ETF’s (Exchange-Traded Fund). Vanuit BEAMA zijn we ervan overtuigd dat zowel actief beheerde fondsen als passieve fondsen hun plaats verdienen in het aanbod van onze sector.

De uitdaging voor de asset managers is om te bepalen welke ze in hun aanbod naar hun klanten opnemen en de voor- en nadelen van beide opties duidelijk te communiceren naar hun spaarders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een belangrijke trend is dat de financiële sector sterk inzet op het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vertaalt zich niet enkel in het financieren van de economie en het aanbieden van spaaroplossingen, maar ook in een hogere verwachting met betrekking tot de integratie van ESG-elementen (Environment, Social & Governance).

De meeste aandacht van zowel de politieke wereld als onze klanten gaat vandaag naar het opnemen van klimaatbezorgdheden in beleggingen.

Toegevoegde waarde asset managers

Spaarders kunnen opteren om de samenstelling van hun portefeuille toe te vertrouwen aan professionele beheerders. Deze stellen een patrimoniaal of asset allocation fonds samen in functie van de vooraf bepaalde strategie, waarbij de belegger de klemtoon kan leggen op kapitaalbehoud of kapitaalgroei. Dergelijk professioneel beheer voegt ook de nodige risicodiversificatie toe die je als individuele belegger moeilijk kan bereiken en opvolgen.

Next article