Home » Vermogensbeheer » Levensverzekeringen op maat van vermogende klanten
Vermogensbeheer

Levensverzekeringen op maat van vermogende klanten

In samenwerking met
In samenwerking met

Voor grote vermogens is het raadzaam om te kiezen voor een onafhankelijke levensverzekeringpartner die maximale structurering en flexibiliteit kan aanbieden. Enkel zo kan een oplossing worden aangereikt die écht op maat is van uw noden en doelen. Meer uitleg door Daniel Cruyt en Tanguy Morel van WEALINS.

Tekst: Joris Hendrickx

Waaruit bestaan jullie activiteiten en hoe onderscheiden jullie je hierin?

Cruyt:WEALINS maakt deel uit van de Foyer Group Luxemburg, een 100% Luxemburgse maatschappij die al sinds 1922 volledig in familiale handen is. Hierdoor hebben we een uniek DNA dat gekenmerkt wordt door onafhankelijkheid, structurele en financiële stabiliteit en soliditeit. We zijn gespecialiseerd in levensverzekeringen op maat die we aanbieden aan vermogende klanten. Via het onderschrijven van het levensverzekeringscontract trachten we steeds een maximale structurering aan te reiken, of het nu gaat over successie of patrimoniale engineering. Op die manier willen we zo goed mogelijk voldoen aan de noden en wensen van onze eindklanten.”

Tanguy Morel en Daniel Cruyt, Country Managers Belgium bij Wealins S.A.

Morel: “In 2020 hadden we een premie-incasso van 1,7 miljard euro en hadden we 14 miljard euro onder beheer. We zijn actief in negen Europese markten: België, Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Finland, Spanje, Italië en Portugal. We hanteren daar telkens een B2B2C-aanpak: we bouwen op een bestendige samenwerking met voornamelijk private bankers, onafhankelijke vermogensbeheerders, makelaars en family offices.”

“WEALINS is voorstander van een open architectuur die de onafhankelijkheid van de verzekeringsmaatschappij ten opzichte van de banken of de financieel beheerders waarborgt, hetgeen de vrije keuze van de depotbank en de financieel beheerder mogelijk maakt. Naast de specifieke interne fondsen die op maat worden gemaakt met een discretionair beheersmandaat, hebben we geen eigen fondsen maar werken we met externe fondsen.”

Er is in België een nieuwe belasting van 0,15% op effectenrekeningen die de kaap van een miljoen euro overschrijden. Deze is uiteraard niet van toepassing voor een Luxemburgse maatschappij zoals de onze.

Wat is het voordeel voor eindklanten om een beroep te doen op een Luxemburgse maatschappij zoals jullie?

Cruyt: “Dat maakt dat we niet gebonden zijn aan de verplichtingen rond Tak 21-fondsen die gezien de huidige lage rentes minder rendement opleveren. We bieden een breed gamma van onderliggende activa aan voor Tak 23-polissen. Hierdoor hebben we een flexibeler aanbod dan Belgische maatschappijen. Klanten kunnen zo binnen hun polis van dezelfde voordelen genieten als een institutionele partij. In een context die steeds internationaler wordt, is het een voordeel dat onze verzekeringsnemers hun polissen kunnen meenemen en aanpassen aan de lokale wetgeving. Bovendien gaan de kinderen van onze klanten steeds vaker in het buitenland studeren en kiezen ze er vaak ook voor om in het buitenland te gaan wonen.”

Morel: “Sinds kort is er in België ook een nieuwe belasting van 0,15% op effectenrekeningen die de kaap van een miljoen euro overschrijden. Deze is uiteraard niet van toepassing voor een Luxemburgse maatschappij zoals de onze die geen zetel heeft in België.”

Cruyt: “We maken steeds een polis op maat van de klant. Daarbij houden we rekening met het huwelijksstelsel, het al dan niet behouden van een afkooprecht, de last van een schenking en het behouden van de beleggingsstrategie. We kunnen dus enorm flexibel zijn. Daarnaast is er uiteraard ook de unieke veiligheidsdriehoek die het toezicht op depotbank garandeert en het afgescheiden vermogen waarbij de tegoeden van de klanten buiten de balans worden gehouden en waarop zij een voorrangsrecht hebben. Als de verzekeringsmaatschappij ten val komt, dan kunnen onze klanten hun tegoeden nog steeds recupereren.”

“Net daarom is Luxemburg zo’n belangrijke speler op het vlak van levensverzekeringen. Daarnaast heeft Luxemburg ook een heel stabiel sociaal, politiek en fiscaal klimaat dat wereldwijd en binnen Europa als een zekerheid wordt beschouwd. Natuurlijk vervult WEALINS zijn verplichtingen wat betreft de automatische informatie-uitwisseling volgens de Europese richtlijnen en de melding aan het Centraal aanspreekpunt in België.”

In een context die steeds internationaler wordt, is het een voordeel dat verzekeringsnemers hun polissen kunnen meenemen en aanpassen aan de lokale wetgeving.

In welke zin komt flexibiliteit nog terug in jullie aanbod?

Cruyt: “De begunstigden aan wie de polis zal worden uitgekeerd bij het overlijden van één of meerdere verzekerden worden steeds gekozen door de verzekeringnemers. Bovendien kan dat te allen tijde worden aangepast gedurende de looptijd van de polis. Wanneer bijvoorbeeld een van de begunstigde kinderen vroegtijdig overlijdt, dan geeft dat de mogelijkheid om dat heel eenvoudig om te zetten naar bijvoorbeeld de andere kinderen of kleinkinderen.”

Welke oplossingen bieden jullie aan in België?

Morel: “Enerzijds bieden we in België ons WEALINS Life Belgium levensverzekeringscontract aan. Dit voldoet volledig aan de bepalingen van de Belgische wetgeving en fiscaliteit, en profiteert tegelijkertijd van de voordelen van de Luxemburgse regelgeving inzake vermogensbeheer. Belgische fiscale residenten hebben daarmee toegang tot het maatwerk, de flexibiliteit en de veiligheid van een Luxemburgs levensverzekeringscontract. Anderzijds is er ePlatinum, een 100% digitale oplossing die transparant, snel en gemakkelijk is en waarbij all-inprijzen gelden.”

Next article