Skip to main content
Home » Veiligheid » Vergunning en certificatie verhogen kwaliteit van elektronische beveiliging
Veiligheid

Vergunning en certificatie verhogen kwaliteit van elektronische beveiliging

ALIA Security, de Belgische beroepsvereniging van elektronische beveiliging, onderschrijft de meerwaarde van vergunde en gecertificeerde installateurs om de kwaliteit in de sector te verhogen.

Waarom is het belangrijk om bij het plaatsen van elektronische beveiliging een beroep te doen op een vergunde installateur? 

Patrick Van Liempt, secretaris-generaal bij ALIA Security: “De plaatsing van alarm- en camerasystemen is onderhevig aan de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, beter bekend als de ‘Wet Jambon’. Die stelt dat iedere installateur van zulke systemen vergund moet zijn door de FOD Binnenlandse Zaken. Bovendien moet elke werknemer voldoen aan bepaalde opleidingscriteria en beschikken over een identificatiekaart met vermelding van zijn functie. We raden vanuit ALIA Security dan ook aan om steeds samen te werken met een vergunde installateur die de nodige opleidingen heeft gevolgd, in staat is om een kwalitatieve conceptie en risicoanalyse uit te voeren, een 24/7 service biedt én achteraf uiteraard ook kan instaan voor het verplichte jaarlijkse onderhoud. Een handig overzicht van vergunde installateurs vind je op onze website.”

Doe-hetzelfsystemen worden vaak foutief geplaatst. We raden dan ook aan om steeds samen te werken met een vergunde installateur.

Wat zijn de risico’s als men dat niet doet? 

“Doe-het-zelfsystemen worden vaak foutief geplaatst omdat particulieren geen kennis van conceptie hebben en deze ook niet worden onderhouden. Dat leidt vaak tot een onnodig alarm en dus overbelasting van de ordediensten, met sancties tot gevolg. Bovendien kunnen deze systemen vaak makkelijk worden gehackt om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de woning of via camera’s mee te kijken in de privésfeer.”

Wat is de meerwaarde van een vrijwillig kwaliteitslabel als INCERT? 

“INCERT is al twintig jaar lang het enige Belgische vrijwillige kwaliteitslabel voor diefstalbeveiliging. Deze certificatie van installateurs, producten en alarmcentrales gebeurt volgens specifieke kwaliteitsnormen en technische nota’s die rigoureus dienen te worden gevolgd. Bovendien worden ze daar ook jaarlijks op geauditeerd, wat aantoont dat de vrijwillig aangesloten installateurs het echt ter harte nemen. Intussen zijn al zo’n driehonderd installateurs INCERT-gecertificeerd. Via de website kan je trouwens opzoeken welke installateurs in jouw regio dit kwaliteitslabel dragen. De grote meerwaarde van dit kwaliteitsmerk is dat het ook wordt onderschreven door verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten, certificatieorganismen, preventieadviseurs en adviesbureaus voor veiligheid. Dat laat toe om door middel van werkgroepen steeds verder te zoeken naar technische evoluties om die dan zo goed mogelijk toe te lichten aan de gecertificeerde installateurs.

Next article