Home » Vastgoed van de Toekomst » “We moeten de duurzame transitie van vastgoed holistisch aanpakken”
Vastgoed van de Toekomst

“We moeten de duurzame transitie van vastgoed holistisch aanpakken”

In samenwerking met
Blue Gate Antwerp: het toonbeeld van toekomstbestendig ontwikkelen en bouwen.
In samenwerking met
Blue Gate Antwerp: het toonbeeld van toekomstbestendig ontwikkelen en bouwen.

De waarde van vastgoed zal steeds meer verbonden zijn aan de duurzame impact ervan. “Door duurzaamheid al vanaf de start op een geïntegreerde en holistische manier mee te nemen in je project, kan het op de meest kostenefficiënte manier worden gerealiseerd”, zegt Stefaan Martel, managing director bij Bopro.

FOTO: SCHMITT-GLOBALVIE

Stefaan Martel.

“De stijgende materiaalkosten in de bouw zijn niet enkel een economische uitdaging. Achterliggend is dat een gevolg van de schaarste aan materialen in Europa. Bovendien komt er steeds meer maatschappelijke weerstand tegen het blijven ontginnen van nieuwe grondstoffen en zal de CO2-taks eveneens een impact hebben op hoe we daarmee om moeten gaan. Vanuit de vastgoedsector moeten en kunnen we hier oplossingen voor vinden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan circulariteit, al is het niet vanzelfsprekend om dat in gang te zetten. Per jaar wordt 1% van alle bestaande gebouwen in België vernieuwd. Om de duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen, moet dat vastgoed meer aandacht krijgen en dienen het energie- en materialenverbruik én de CO2-uitstoot van die gebouwen te worden verbeterd. Er zal daarbij een balans moeten worden gevonden tussen het ecologische, economische, sociale en bestuurlijke aspect.

We moeten als sector en als maatschappij nog de juiste formules en manieren van werken vinden. Om op lange termijn grote stappen te kunnen zetten, moet je alles in vraag durven te stellen.

Investeerders scharen zich mee achter duurzame gedachte 

“Volgens de nieuwe rapporteringsregels van de EU moet je kunnen aantonen wat de impact is van een investering en hoe je de daaraan verbonden risico’s en negatieve effecten zal beheren en deels compenseren. Om te voldoen aan artikel 9 van de SFDR moet je zelfs een positieve impact hebben. Omgekeerd dien je ook te onderzoeken wat de impact is van de maatschappij en het klimaat op het rendement van je investering. De Europese wetgeving zorgt er nu in belangrijke mate voor dat ook investeerders mee opschuiven in de juiste richting. Europa wil met het transparant maken van de rapportering een duurzaam financieringsplatform creëren. Zo is een beweging in gang gezet waarbij iedereen begint na te denken over hoe ze hun resultaten kunnen verbeteren. Investeerders en banken geven liever geen fondsen meer aan projecten die uit die rapportering niet duurzaam blijken te zijn en niet voldoen aan artikel 9.”

Grote stappen vooruit vereisen holistische aanpak 

“Bopro gelooft sterk in een holistische en dus brede aanpak. Vanuit onze veertig jaar ervaring kennen we zowel de kwalitatieve, technische, economische, ecologische, sociale als bestuurlijke aspecten van vastgoed en de diensten daarrond door en door. Dat laat ons toe om deze zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van een project, de toevoerketen en het opzetten van het businessmodel mee te nemen en er rekening mee te houden. Om op lange termijn grote stappen te kunnen zetten, moet je alles in vraag durven te stellen. Het bewustzijn hierrond groeit alvast, maar er is nog veel werk. We moeten als sector en als maatschappij nog de juiste formules en manieren van werken vinden.”

Duurzaam vastgoed en het comfort en welzijn van mensen moeten hand in hand gaan.

Betaalbaarheid blijven garanderen via standaardisatie 

“Daarnaast moet het uiteraard ook betaalbaar blijven voor de mensen. Dat kan door de hele toevoerketen mee te nemen in je duurzaamheidsinspanningen. Door duurzaamheid al vanaf de start op een geïntegreerde en holistische manier mee te nemen in je project, kan het op de meest kostenefficiënte manier worden gerealiseerd. Ik zie op dat vlak veel potentieel in standaardisatie en uniformisering. Nu wordt de ontwikkeling van vastgoed in België nog erg projectmatig benaderd, maar door het meer procesmatig te doen, kunnen heel wat winsten worden behaald op het vlak van die kostenefficiëntie. Nederland geeft alvast het goede voorbeeld, al moeten we er natuurlijk wel over waken dat de architecturale kwaliteiten en het comfort er niet op achteruit gaan.”

Duurzaam vastgoed en gezondheid gaan samen 

“Duurzaam vastgoed en het comfort en welzijn van mensen moeten hand in hand gaan. Niemand is gebaat bij een project dat heel ecologisch is, maar waar niemand wil wonen. Bovendien zorgt een project dat goed scoort op het vlak van duurzaamheid ook voor minder gebruik van fossiele grondstoffen, minder luchtvervuiling en minder waterverontreiniging. Daar worden we als mensen uiteraard ook gezonder en gelukkiger van.”

Next article