Skip to main content
Home » Facility Management » Duurzaamheidsrapportage als een kritieke pijler voor toekomstige bedrijfsvoering
Facility Management

Duurzaamheidsrapportage als een kritieke pijler voor toekomstige bedrijfsvoering

In samenwerking met
In samenwerking met

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met verplichtingen rond de rapportering van hun duurzaamheidsinspanningen. Facility managers kunnen daarbij een spil zijn voor de verzameling van data.

Bart Wallyn

Co-founder van Sparxus

“ De recente ontwikkelingen in Europese regelgeving benadrukken het belang van milieu, sociale en governance (ESG) criteria binnen de bedrijfsvoering. Centraal in deze beweging staat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die ondernemingen verplicht tot het transparant rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties”, vertelt Bart Wallyn, co-founder van Sparxus. “De CSRD, versterkt door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), biedt gedetailleerde richtlijnen voor rapportage. Deze rapportages omvatten ESG-initiatieven die zijn onderverdeeld in drie scopes: directe emissies van de organisatie, indirecte emissies door de productie van aangekochte energie, en alle andere indirecte emissies zoals die van ingekochte goederen en diensten.” 

Facility managers zijn vaak verantwoordelijk voor aspecten die bijdragen aan de ESG-prestaties van een bedrijf.

Van troef naar verplichting 

“Het nalaten om deze richtlijnen serieus te nemen en tijdig te integreren, kan leiden tot significante nadelen. Het kan de toegang tot bepaalde markten beperken, financiële sancties opleveren en de relatie met stakeholders schaden. Dat maakt het essentieel voor bedrijven om deze transitie naar duurzaamheidsrapportage niet alleen als een verplichting te zien, maar als een kritieke pijler voor toekomstige bedrijfsvoering”, aldus Wallyn. “Binnen deze context spelen facility managers een cruciale rol. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor aspecten zoals wagenparkbeheer, welzijn, vastgoedbeheer en de inkoop van goederen en diensten. Stuk voor stuk domeinen die significant kunnen bijdragen aan de ESG-prestaties van een organisatie. Door proactief deze gebieden te beheren en de impact ervan te rapporteren, kunnen facility managers een strategisch voordeel creëren”, klinkt het. “Sparxus helpt bedrijven om op een haalbare manier stapsgewijs hun rapportering in orde te brengen en deze uiteindelijk te automatiseren. Op die manier kan je als bedrijf voldoen aan de eisen van je interne organisatie of klanten over hun én jouw inspanningen.

Next article