Home » Vastgoed van de Toekomst » Goede juridische onderbouwing wordt essentieel in de vastgoedsector
Sponsored

Wegens de toenemende complexiteit dient de vastgoedsector verder te professionaliseren en het vastgoed kwalitatiever en duurzamer te worden. Daarnaast moeten ook overheid en burgers mee in de noodzakelijke evoluties om onze beschikbare ruimte optimaler in te vullen.

Toenemende complexiteit in vergunningsprocedures

Joris Geens.

Joris Geens, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht en vennoot bij GSJ advocaten: “GSJ begeleidt klanten doorheen het volledige vastgoedproces van aankoop tot realisatie. De vakgroep omgevingsrecht in het bijzonder staat in voor de procesbegeleiding tot het bekomen van een omgevingsvergunning. Ook het inschatten van de omgevingsrechtelijke uitdagingen bij het nemen van een grondpositie of in het kader van een overname horen daarbij.”

“Sinds enkele jaren is er een spectaculaire stijging van het aantal elementen waar we rekening mee moeten houden bij een vergunningsprocedure. De Vlaamse wetgeving blijft immers dynamisch toenemen. Maar ook op Europees niveau zijn er heel wat verplichtingen opgelegd die doorwerken in Vlaanderen.”

Meer kwaliteit en professionalisering

“De kwaliteit van de overheid moet bijgevolg omhoog: ze moet efficiënt wetgeving produceren, moderne invulling van de ruimte mogelijk maken, betere beslissingen maken en deze ook voldoende motiveren. Dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend. Bevoegde ambtenaren moeten vandaag immers tegelijk architect, milieudeskundige, ingenieur en jurist zijn, en mee blijven met de dagelijkse evoluties”, aldus Geens.

De hele procedure wordt alsmaar meer juridisch met aandacht voor inspraak maar ook de mogelijkheid tot aanpassingen aan de aanvraag tijdens de procedure.

“Ook bij andere stakeholders zoals architecten, studiebureaus, juristen en de aanvragers zelf moet de kwaliteit omhoog. Het begeleiden van een navraag gebeurt vandaag veelal door een heel team met een mobiliteitsdeskundige, een studiebureau (voor technieken, milieueffectenonderzoek, brandveiligheid,…), een architect, een jurist, een natuurdeskundige,…”

Geens: “De hele procedure wordt bovendien alsmaar meer juridisch met aandacht voor inspraak maar ook de mogelijkheid tot aanpassingen aan de aanvraag tijdens de procedure. Een goed juridisch onderbouwd en volledig dossier is een essentiële basis geworden om het hoofd te bieden aan de complexiteit van een vergunningsaanvraag en vergunningsprocedure.”

Nood aan mentale shift

“Aan de andere kant stellen burgers en omwonenden zich nog veel vragen over bv. hoger en gemengd bouwen. Er is nood aan een mentale shift. De overheid kan daar een cruciale rol in spelen door in haar stedenbouwkundige regelgeving concepten zoals verwevenheid, multifunctioneel ruimtegebruik en co-housing in te voeren, en daarvoor afwijkingen of een specifiek kader te voorzien. Door dat juridisch mogelijk te maken en een nieuwe dynamiek te geven aan vastgoed, zullen we komen tot meer duurzame ruimtebenutting en een hoger ruimtelijk rendement”, besluit Geens.

Next article