Home » Vastgoed van de Toekomst » Vastgoedbeheerder van de federale staat investeert voor meer dan zes miljard euro in duurzame transitie
Vastgoed van de Toekomst

Vastgoedbeheerder van de federale staat investeert voor meer dan zes miljard euro in duurzame transitie

In samenwerking met
In samenwerking met

De Regie der Gebouwen gaat voluit voor de verduurzaming van zijn 887 gebouwensites. Daarmee zal de vastgoedbeheerder van de federale staat de komende jaren een enorme positieve impact hebben en een voortrekkersrol spelen op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

© FOTO’S: SCHMITT-GLOBALVIEW / PRIVÉ

Laurent Vrijdaghs.

“De federale overheid heeft met het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen vastgelegd voor de periode 2021-2030”, vertelt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal en voorzitter van het directiecomité bij de Regie der Gebouwen. “Ook wij hebben in dat kader recent een energieplan op poten gezet waarbij we onze vastgoedportefeuille optimaliseren en via verschillende maatregelen inzetten op energiebesparing: isolatie, relighting, laadpalen, HVAC-investeringen, enz. Ons doel is om tegen 2040 voor zo veel mogelijk gebouwen zelfs tot 0% CO2-emissies te komen.” “Voor patrimoniale gebouwen wordt dat uiteraard wel moeilijk, maar ook daar doen we ons uiterste best. Zo voeren we momenteel bijvoorbeeld grote isolatiewerken uit aan de gevels van het Justitiepaleis en het Koninklijk Paleis van Brussel. Ook de ramen worden daarbij vervangen door beter isolerende exemplaren, uiteraard met respect voor het gebouw. Voor beide gebouwen streven we naar een reductie in energieverbruik van 20%.” 

Ons doel is om tegen 2040 voor zo veel mogelijk gebouwen tot 0% CO2-emissies te komen.

Grote marktoproep voor duurzame kantoorgebouwen in 2024 

“Tussen 2030 en 2035 zullen de meeste contracten voor onze gehuurde kantoorgebouwen aflopen. In totaal gaat het over 500.000 tot 700.000 m² van de meer dan twee miljoen m² die wij huren in België. Oude gebouwen die niet meer conform zijn aan de normen van de Green Deal, zullen we dan verlaten om op te zoek gaan naar CO2-neutrale gebouwen. Alleen al in Brussel hebben we hierdoor bijna 200.000 m² nieuwe kantooroppervlakte nodig. Dat zal een enorme stap vooruit zijn in de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille”, aldus Vrijdaghs. “Vanaf 2024 lanceren we daarom een marktoproep om eigenaars, promotoren en investeerders te sensibiliseren rond de enorme behoefte die er binnen enkele jaren aankomt. Daarnaast hebben we masterplannen en aangepaste bezettingsnormen opgesteld om de nodige oppervlakte per werknemer te verminderen en zo onze voetafdruk te verminderen. De beste energie is nu eenmaal de energie die je niet verbruikt.”

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, wordt onder meer voluit ingezet op de installatie van zonnepanelen.

Slim en versneld inzetten op groene energie 

“De energie die we wel nog verbruiken, willen we zo veel mogelijk vergroenen. We werken samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de installatie van zonnepanelen op onze gebouwen. Parallel lanceren we zelf ook oproepen voor zonnepanelen voor de projecten die we zelf beheren. Op die manier kunnen we de vergroening van onze energie maximaal versnellen”, klinkt het. “Aanvullend kopen we al sinds 2014 groene energie aan. Hiervoor hebben we de energievoorziening van al onze gebouwen en die van het VEB onder één contract verzameld. Op die manier krijgen we samen een groter gewicht en kunnen we meer impact hebben op de marktprijs. We hebben zo al veel bespaard.” 

Vanaf 2024 lanceren we een marktoproep om eigenaars, promotoren en investeerders te sensibiliseren rond de enorme behoefte aan CO2-neutrale kantoorgebouwen.

Ambitieuze plannen vereisen investeringen 

“De komende jaren willen we het aandeel zonnepanelen opkrikken van 8% naar 15% van onze gebouwen. Vaak komt daar echter meer bij kijken dan enkel de installatie van die zonnepanelen. Ook de sterkte en de isolatie van de daken moeten vooraf vaak in orde worden gebracht. Van 2020 tot 2040 hebben we bovendien een meerjarig investeringsplan uitgewerkt met zo’n tweehonderd geplande projecten. De transitie naar groene gebouwen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Het gaat over investeringen ter waarde van meer dan zes miljard euro”, legt Vrijdaghs uit. “Om die investeringen tijdig te kunnen realiseren volgens de doelstellingen van de overheid zal de politiek echter zelf een tandje moeten bijsteken. Met de huidige politieke koers zullen we 1,5 à 2 miljard euro tekortkomen. Het gaat daarbij niet enkel over financiële middelen, maar ook over het personeel dat alles moet uitvoeren. Momenteel beschikken we over ongeveer achthonderd voltijdsequivalenten (vte’s), terwijl we er 950 nodig zullen hebben.”

Next article