Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » Gemengde projecten dragen bij aan duurzaam grondgebruik
Sponsored

Duurzaam bouwen begint met een duurzaam grondgebruik. Het is dus meer dan isoleren, groene energie en circulair bouwen. De beperkte ruimte die we in Vlaanderen hebben moeten we zo optimaal mogelijk trachten te gebruiken. Dat kan met gemengde sites, maar dan moeten de overheden daar wel in mee willen.

Herontwikkeling van perifere retailsites tot gemengde projecten

Filip de Bois.

Filip de Bois, Portfolio Director bij Redevco Belgium: “Je kan zo duurzaam bouwen als je wil, als je dat doet op een plaats waar er voorheen een groenzone was, dan ben je helemaal niet goed bezig. Er zijn al meer dan voldoende losliggende winkelpanden en teveel daarvan staan gewoon leeg. Steeds meer mensen kopen immers, naast uiteraard in de gezellige binnenstad, ook  online, in shoppingcenters, en georganiseerde shoppingparken met een gevarieerd aanbod.”

“Redevco bezit van oudsher heel wat perifere sites die door de uitbreiding van de steden doorheen de jaren steeds dichter bij het centrum zijn komen te liggen. Vaak zijn dat retailwinkels met elk een grote parking voor de deur die verspreid liggen langs steenwegen”, legt de Bois uit.

“Om de steden te helpen in het verduurzamen, optimaliseren en verdichten, zetten we voluit in op het herordenen en clusteren van onze sites. Apart liggende winkels langs steenwegen willen we maximaal samenbrengen in gemengde projecten met ook andere functies (wonen, ontspanning, sport, horeca, kantoren,…) Zo maken we deze sites de hele dag en week levendig en wordt de ruimte dus veel optimaler gebruikt.”

Om de steden te helpen in het verduurzamen, optimaliseren en verdichten, zetten we voluit in op het herordenen en clusteren van onze sites.

Nood aan flexibelere overheden

De Bois: “Helaas duurt het vaak jaren om een ruimtelijk uitvoeringsplan, vergunningen en akkoorden te bekomen voor zo’n gemengd project. Bovendien veranderen de verantwoordelijke politici en de visies haast bij elke verkiezing, waardoor hier bijzonder weinig rechtszekerheid rond bestaat.”

“Door de groeiende populariteit van e-commerce willen daarnaast steeds meer winkels hun oppervlakte verkleinen. Ook het gewoon aanpassen van een winkelruimte of een complex aan de noden van die ondernemingen neemt door enorm trage vergunningsprocedures veel kostbare tijd in beslag. De directies van grote buitenlandse winkelketens begrijpen dat niet.”

Gemotiveerde partner om ruimtelijke ordening te verbeteren

“Onze aandeelhouders zijn alvast erg gemotiveerd om te investeren in onze sites en deze te herontwikkelen. Vooral in clustering, verdichting, gemengde sites en duurzaam bouwen zien zij absoluut veel potentieel. Wij kunnen daar dus zeker een waardevolle partner in zijn voor steden en gemeenten. Maar dat vergt dan wel flexibele overheden die sneller beslissingen nemen en korter op de bal spelen”, besluit de Bois.

Next article