Skip to main content
Home » Supply Chain » Van solospelers naar netwerkorganisaties
Supply Chain

Van solospelers naar netwerkorganisaties

Marc Lambotte, CEO van Agoria
Marc Lambotte, CEO van Agoria
Marc Lambotte, CEO van Agoria.

De wereld wordt steeds complexer en de technologie verandert steeds sneller. Onze Belgische bedrijven moeten dus soepel blijven, zonder dat ze met al te veel groeipijnen af te rekenen krijgen. “Het is van belang dat ze denken vanuit een duurzame win-winfilosofie, ondersteund door de digitalisering en met als doel globale efficiëntiewinsten halen”, vertelt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Hoe worden onze bedrijven soepele organisaties die baanbrekend zijn in de supply chain? Veel productiebedrijven, die lean-geïnspireerd zijn, hebben de afgelopen jaren hun interne processen soepeler laten verlopen, met impressionante resultaten tot gevolg.

Zo hebben de twintig ‘Factory of the Future’-winnaars bijvoorbeeld een productiedoorlooptijd van 50% gerealiseerd, werd de ‘time-to-market’ van nieuwe producten met meer dan 40% gereduceerd en werden de interne voorraden met 45% teruggebracht. Ook de leverbetrouwbaarheid naar klanten is met gemiddeld 30% toegenomen.

Kostenefficiënt

Goed functionerende supply chains zijn betrouwbaar, reactief en blijven ondanks hun flexibele karakter kostenefficiënt. Terwijl supply chains meer globaal en complex worden, worden de schakels in de supply chain vaak overbelast en worden leveringen verstoord. Bedrijven worden dikwijls beperkt om snel te reageren, omdat ze vastgepind worden door algemene complexe structuren.

Als productiebedrijven niet in snelheid gepakt willen worden, dienen ze steeds meer in te gaan op vragen tot cocreatie.

Andere ondernemingen worden dan weer bedolven onder conflicterende managementstijlen en processen of een gebrek aan standaardprocedures door de volledige supply chain heen. Dat beperkt hen om de beste van de klas te worden, zeker in de huidige competitieve omgeving.

Cocreatie

Vandaag verandert de marktomgeving met een ongekende snelheid. Als productiebedrijven niet in snelheid gepakt willen worden door exponentiële technologische veranderingen, dienen ze steeds meer in te gaan op vragen tot cocreatie. Kortom, de uitdaging van onze Belgische ondernemingen bestaat erin om te evolueren van solospelers naar netwerkorganisaties, waar risico en kapitaal gedeeld worden over het netwerk.

De klassieke bedrijfsgrenzen vervagen en vloeien over in optimaal gecoördineerde en vraaggedreven ecosystemen van leveranciers en partners, waarin er sprake is van flexibele samenwerkingsrelaties en kennisdeling.

Bedrijven integreren voorwaarts en zoeken de toegevoegde waarde in diensten voor hun eindklanten. Het aandeel van de toeleveranciers in de R&D-werkzaamheden van klanten neemt toe. Samenwerking voor de acquisitie van complexe opdrachten wordt noodzakelijk. Toeleveranciers dienen dus ook meer en meer over de kennis van de eindmarkten te beschikken.

Industrieel ecosysteem

De algehele efficiëntie bij de betrokken bedrijven zal sterk toenemen als gevolg van de samenwerking, en het industriële weefsel binnen de waardeketen zal versterken. Het bedrijf maakt deel uit van een industrieel ecosysteem met ondubbelzinnige en aanvaarde spelregels en een continue aandacht voor procesinnovatie.

De noodzaak voor een extensieve benadering van de supply chain benadering dringt zich op, als gevolg van de globalisering en de steeds groter wordende concurrentie. Al deze verbeteringen vereisen een uitgebreide digitale ondersteuning, veranderingen in interne en externe processen, verdienmodellen, competenties van mensen en een uitstekende samenwerking met partners.

Next article