Skip to main content
Home » Business Guide » Zo kom je als bedrijf sterker uit de coronacrisis
Business Guide

Zo kom je als bedrijf sterker uit de coronacrisis

In samenwerking met
Het is cruciaal om je supply chain beter onder controle te krijgen, zodat je minder afhankelijk wordt van aanleveringen vanuit andere landen en continenten.
In samenwerking met
Het is cruciaal om je supply chain beter onder controle te krijgen, zodat je minder afhankelijk wordt van aanleveringen vanuit andere landen en continenten.

Onze Belgische bedrijven behoren tot de wereldtop, zowel wat betreft productiviteit als op het vlak van innovatie. “Als ze sterker uit de huidige crisis willen komen, mogen ze echter niet bij de pakken blijven zitten”, zeggen Karine Roodhooft & Jeroen Van den Hove, partners bij Stanwick.

Tekst: Joris Hendrickx                                                                            

Karine Roodhooft

Partner

Stanwick

Jeroen Van den Hove

Partner

Stanwick

Bedrijven die al sterk en veerkrachtig waren, werden nog sterker.

Welke bedrijven zullen sterker uit de coronacrisis komen?

Roodhooft: “Ondanks de eventuele omzetvermindering het afgelopen jaar zullen de gezonde bedrijven hier toch sterker uitkomen omdat zij er lessen uit hebben getrokken. Bedrijven werden gedwongen om snel te innoveren en hadden meer veerkracht nodig. De vraag van klanten schommelde bovendien sterk, waardoor meer flexibiliteit nodig was.”

“Zo was er op bepaalde momenten een grote vraag naar specifieke producten, waardoor de hele supply chain onder druk kwam te staan. Bij andere producten was er dan weer een sterk verminderde of wijzigende vraag. Voor bv. voedingsproducten was er een verschuiving van B2B- (restaurants) naar B2C-producten. Daarnaast was er een grote vraag naar nieuwe contracten, bijvoorbeeld in de energiemarkt. Door de wijzigende vraag op de markt hadden bedrijven de opportuniteit om optimalisatieprojecten op te starten, die hen na de crisis weerbaarder maken.”

Hoe hebben jullie daarop ingespeeld?

Van den Hove: “Stanwick biedt consultancy en trainingen aan. Ook de manier waarop onze assessments, begeleiding, trainingen en workshops vandaag plaatsvinden, is door corona helemaal veranderd. Zo zijn we sterk geëvolueerd naar online collaboratieplatformen.”

“Door die volledige herdefiniëring van onze aanpak zijn we dus zelf een goed voorbeeld van flexibiliteit en veerkracht. De bedrijven die al sterk en veerkrachtig waren, werden nog sterker. En zo is de kloof met diegenen die dat niet waren en niet snel konden schakelen nog vergroot. We moeten ook beseffen dat we nooit meer volledig terug zullen keren naar de situatie van voor corona. Het nieuwe normaal zal blijven of we krijgen minstens een hybride vorm.”

De bedrijven die erin slagen om permanente vorming hoog op de agenda zetten, zullen er ook in slagen om sneller te schakelen en innovatie te implementeren.

Welke impact heeft deze crisis gehad op de productieprocessen?

Roodhooft: “Met onze consulting richten we ons op het optimaliseren van productie- en ondersteunende processen. Tijdens de coronaperiode werd het ‘just in time’-principe daar danig op de proef gesteld: als één schakel uitvalt, valt heel de keten uit. Bedrijven hebben hieruit geleerd dat ze hun supply chain beter onder controle moeten krijgen en houden, zodat ze minder afhankelijk worden van aanleveringen vanuit andere continenten en landen.”

“De kost kan hierdoor licht stijgen, maar de flexibiliteit naar de klanten verhoogt en transportkosten verlagen. Bovendien heeft het onderzoek naar coronavaccins ons geleerd dat wanneer je productinnovatie zeer gefocust aanpakt en je minder projecten tegelijk doet, je sneller kan schakelen en ook sneller resultaat boekt.”

Van den Hove: “Door hun aanvoerketen te herbekijken, zullen bedrijven inderdaad beter gewapend zijn tegen schokken. Maar het heeft hen ook geleerd om hun productieprocessen daar waar mogelijk doorgedreven te verbeteren en te automatiseren. Op die manier worden ze flexibeler, kunnen ze indien nodig sneller schakelen en worden ze competitiever. In het kader van streven naar operational excellence zullen ‘lean’ en industrie 4.0 alleen maar belangrijker worden.”

Hoe moeten bedrijven omgaan met hun werknemers?

Roodhooft: “Het personeel wordt, nog meer dan vroeger, de belangrijkste asset van bedrijven. Naast de automatisatie van repetitieve taken blijven polyvalente krachten cruciaal om de productie en de ondersteunende processen aan te sturen. Ook zij moeten mee in die verandering en zichzelf in vraag blijven stellen. Dat kan net door hen sterk te betrekken en centraal te plaatsen in het veranderingstraject. Maar het is ook gewoon cruciaal om de juiste profielen aan te trekken én te behouden, want dat is zeker voor technische profielen nu eenmaal een uitdaging in België. Het is ook belangrijk om hen te blijven uitdagen en continu op te leiden.”

De rol van leiders verandert, zij zullen meer moeten leren loslaten en meer autonomie geven aan hun werknemers.

Van den Hove: “De war for talent is dus absoluut niet weg voor deze profielen. In dat kader is een permanente vorming en omscholing gericht op innovatie en change cruciaal. Bij Stanwick beschikken we over heel wat expertise op dat vlak. De bedrijven die erin slagen om permanente vorming hoog op de agenda zetten, zullen er ook in slagen om sneller te schakelen en de innovatie effectief te implementeren.”

In welke zin zal de rol van de leidinggevende moeten veranderen?

Roodhooft: “Zij zullen net zoals andere functies meer van thuis uit moeten werken. Dat vergt het juiste dashboard waarmee zij door middel van indicatoren vanop afstand kunnen aansturen, opvolgen én ingrijpen. We hebben hier recent heel wat mooie realisaties gedaan. Met zo’n dashboard en de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen leiders meer gefundeerde beslissingen nemen, ook vanop afstand. De rol van leiders verandert, zij zullen meer moeten leren loslaten en meer autonomie geven aan hun werknemers.”

Van den Hove: “We krijgen steeds meer vragen van klanten om een algemeen overzicht te krijgen over de operaties én de supply chain heen. Het belang van transparantie wordt alsmaar groter. Daarnaast wil men ook kunnen simuleren wat het effect is van bepaalde beslissingen of externe schokken. Dat kan perfect met een dashboard.”

Next article