Home » Supply Chain » Magazijn inrichten van start-up tot succesvolle online retailer
Sponsored

Vlaanderen bruist van het ondernemerschap en onze industrie digitaliseert zeer snel. Ook het moderne magazijn moet meegroeien. Een groeiscenario of tuning van een bestaand logistiek gebouw brengt uitkomst indien je stapsgewijs wil investeren.

De planning van een magazijn

De toewijzing van de opslagplaatsen en het gebruik van de opslagfaciliteit zijn van doorslaggevend belang. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische opslag. Elke magazijninrichting wordt daarom voorafgegaan door een gedetailleerde planning. Deskundig advies, door bijvoorbeeld specialist BITO Systems, kan je helpen om het juiste opslagsysteem te bepalen. Met hun modulaire opslagsystemen kan je makkelijk op een later tijdstip investeren en uitbreiden.

Vragen die vooraf moeten worden opgehelderd

De aard van de goederen en wijze van verpakking? Goederen kunnen niet naar willekeur worden opgeslagen. Eerst moet worden nagegaan welke magazijnbakken en magazijnstellingen nodig zijn voor de op te slagen goederen. Het is niet alleen de grootte of de hoeveelheid dat belangrijk is. Zo moeten bijvoorbeeld gevaarlijke goederen worden opgeslagen in voorgeschreven stellingsystemen, vatenstellingen of magazijnbakken die geregistreerd staan onder omverpakking voor gevaarlijke goederen. Zijn de goederen gemakkelijk bederfbaar? Wat is het gewicht? Zijn de goederen gemakkelijk te stapelen of zijn ze volumineus? Zijn de producten vast of vloeibaar? Zijn de goederen gevoelig voor warmte, koude of vocht?

Staat van de magazijnruimte

Magazijninrichting wordt ook bepaald door de staat van het gebouw. Opslag in een magazijn is niet zomaar palletstellingen neerzetten. Met een grondige analyse kan een bestaande ruimte efficiënter worden gebruikt, eventueel in de hoogte via het BITO-meerverdiepssysteem: een modulaire investering in stappen is mogelijk en het systeem is snel aanpasbaar. Bovendien kan je best voor je een investering plant, laten vaststellen of een gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Niet alleen de magazijnruimte is belangrijk, maar ook, afhankelijk van de regio, de seismische effecten op de bouwplanning. Is de vloer waterpas? Zijn er brandbeveiligingslocaties beschikbaar? Is de verlichting voldoende maar verblindingsvrij? Voldoen de poorten aan de voorschriften? Zijn de opslagruimtes droog? Zijn er snelle vluchtwegen?

Magazijnbakken moeten niet alleen worden aangepast aan de op te slagen goederen, maar ook aan de logistieke eisen.

Rangschikking van goederen en frequentie van de goederenbehandeling

Worden er soortgelijke en dus gemakkelijk te verwarren producten opgeslagen? Worden artikelen gepositioneerd op basis van hun omloopsnelheid? Welke goederen zijn bijzonder winstgevend? Zijn de goederen seizoensgebonden producten? Bij magazijninrichting is een goed doordachte opstelling van de goederen onontbeerlijk om een vlot orderverzamelsysteem te bekomen. Veelgevraagde goederen moeten zo worden opgeslagen dat er snel en makkelijk aan orderpicking kan worden gedaan. Als het er op aankomt, zit de truc vaak in een detail, bijvoorbeeld wanneer groene t-shirts naast groene hemden worden bewaard kan er al snel verwarring ontstaan. Magazijnbakken in verschillende kleuren brengt hier de stockageoplossing. Of op bepaalde goederen zijn wettelijke bepalingen van toepassing. Gevaarlijke goederen moeten bijvoorbeeld zodanig worden gepositioneerd dat ze voldoen aan de voorschriften voor brandbeveiliging en blusmiddelen. In totaal zijn er ongeveer honderd nationale en internationale regels en voorschriften voor gevaarlijke goederen die in acht moeten worden genomen. Veel logistieke bedrijven benoemen hun artikelen met de indeling ABC:

  • Groep A zijn ‘fast moving items’ (items die vaak worden opgevraagd, bijvoorbeeld levensmiddelen). Hun plaats in de magazijnrekken moet snel bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld doorrolstellingen voor stukgoederen zijn ideaal.
  • Groep B zijn goederen met een gemiddelde opvraging. Ze worden centraal geplaatst.
  • Groep C zijn items die lang bewaard worden en veelal extra voorraad. Ze worden zelden opgevraagd en daarom achterin opgeslagen.

Magazijnbakken

Magazijnbakken moeten niet alleen worden aangepast aan de op te slagen goederen, maar ook aan de logistieke eisen. Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om gemakkelijk onderling te verwarren goederen op te slaan in distributiebakken met verschillende kleur. Als er automatische transportbanden worden voorzien, moet erop worden gelet dat de bakken hiervoor een geschikte bodem hebben. Hebben de bakken een orderverzamelklep en staan ze visuele inspectie toe?

Next article