Skip to main content
Home » Supply Chain » Enorme vraag naar logistiek bedienden in de haven
Haven

Enorme vraag naar logistiek bedienden in de haven

Bij jobs in de haven denkt men meestal automatisch aan havenarbeiders en dokwerkers, maar er is ook een enorme vraag naar logistiek bedienden, zoals expediteurs, customer service medewerkers, douanedeclaranten, salesfuncties, dispatchers, loketbedienden, enz.

Tekst : Joris Hendrickx

De haven is een boeiende en dynamische omgeving om in te werken. Heel wat van de aanwezige bedrijven zetten sterk in op vernieuwing en innovatie, wat ervoor zorgt dat werken in de haven bijlange niet meer is wat het vroeger was.

Er speelt zich een enorme evolutie af op het vlak van onder meer digitalisering, automatisering, duurzaamheid en datasharing, en net dat maakt het voor midden- en hooggeschoolden enorm boeiend.

Er zijn ook heel veel knelpuntberoepen in de haven, waardoor de kans zeer groot is dat je na een logistieke opleiding of cursus aan de slag kunt. De doorstroom bedraagt in dat geval zelfs meer dan 80%.

Talenkennis biedt opportuniteiten

Een uitdaging waar we echter steeds vaker tegenaan lopen, is dat de talenkennis van de jongeren vandaag veel minder goed is dan tien jaar geleden. Hierdoor vinden we voor veel jobs heel moeilijk geschikte kandidaten.

In een internationale omgeving als een haven is taal nu eenmaal een belangrijk aspect. Bedienden in de haven werken samen met klanten van over de hele wereld en moeten afhankelijk van hun functie dus kunnen communiceren in bijvoorbeeld het Frans, Engels, Russisch, enz.

Er zijn heel veel knelpuntberoepen in de haven, waardoor de kans zeer groot is dat je na een logistieke opleiding of cursus aan de slag kunt.

Voor jongeren die op een basisniveau meerdere talen spreken, vallen er dus zeker heel wat kansen te rapen. Vaak zullen ze over dezelfde onderwerpen communiceren, waardoor de woordenschat niet noodzakelijk heel uitgebreid moet zijn. De rest leren ze gaandeweg wel tijdens het uitoefenen van de job. Een basis is echter wel belangrijk, want een volledig nieuwe taal leer je niet op een halfjaar tijd.

Opleiding

Toch blijft ook kennis zeer belangrijk, al is die afhankelijk van job tot job. Zo kunnen ook jongeren zonder een logistieke achtergrond, maar die wel voldoen aan de basisvereisten en die over de juiste motivatie beschikken, terecht in de haven. Heel wat bedrijven zijn namelijk bereid om mensen in dienst te nemen en ze vervolgens zelf op te leiden. Om de schaarste aan goede kandidaten op te vangen, zijn ze nu eenmaal bereid om in hen te investeren. Dat schept heel wat opportuniteiten.

Ook voor andere profielen

Naast meertalige Vlaamse jongeren zijn er ook heel wat mogelijkheden voor hoogopgeleide anderstaligen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers of vluchtelingen die in hun thuisland een hogere opleiding hebben genoten en hier in België op zoek gaan naar een job.

Zij hebben vaak ervaring in bijvoorbeeld de banksector, het onderwijs of technische beroepen. Voor hen is het uiteraard bijzonder interessant om aan de slag te kunnen gaan in een internationale omgeving.

Next article