Skip to main content
Home » Supply Chain » “De eisen voor pallets worden steeds strenger”
Sponsored

Om kosten te besparen en een duurzame keten te realiseren, werken steeds meer bedrijven met poolpallets. “Het poolsysteem heeft aanzienlijke voordelen tegenover de traditionele ruilhandel”, legt Eric Schrover, Country Director Benelux van IPP uit.

avatar

Eric Schrover

Country Director Benelux IPP

Wat moeten we verstaan onder palletpooling?

“Palletpooling betekent dat een bedrijf zelf niet meer in pallets gaat investeren, maar ze gaat huren bij een poolprovider, zoals IPP. De poolprovider heeft een breed netwerk van leveranciers zoals palletfabrikanten, reparatiebedrijven en transporteurs.”

“Hij zorgt ervoor dat de pallets beschikbaar zijn op de juiste plaats, het juiste moment en tegen de juiste kwaliteit. Nu kopen bedrijven vaak pallets aan om ze te ruilen met andere bedrijven, met nadelige effecten tot gevolg. Die ruilhandel wordt overbodig gemaakt.”

Waarom is er in de retailhandel meer vraag naar dit systeem?

“Wanneer een bedrijf zelf pallets aanschaft op basis van individuele behoeften, resulteert dat vaak in een overschot aan pallets en een hogere, administratieve kost. Bij het ruilen ontstaan er immers discussies over het aantal pallets en het verschil in kwaliteit van de geretourneerde exemplaren.”

“Een slechte kwaliteit kan ook voor operationele problemen zorgen, zeker in tijden waarin alles geautomatiseerd is. En er is vaak een tekort aan pallets op de leverlocatie.’’

Hoe lost palletpooling die zaken op?

“Enerzijds zorgt het voor een garantie op kwaliteit, omdat de poolprovider verantwoordelijk is voor de goede staat ervan. Anderzijds zorgt de provider op basis van een optimale beschikbaarheid op landelijk niveau voor een efficiënte verdeling van de pallets per gebruiker, afhankelijk van de gewenste locatie.”

Bij palletpooling gaat een bedrijf niet meer zelf in pallets investeren, maar deze huren bij een poolprovider.

“Zo worden ook omwille van efficientië en duurzaamheid deelvrachten vermeden. Bovendien ontstaat er een kortere docktijd, omdat vrachtwagens direct kunnen lossen en vertrekken. En omdat er niet in pallets moet worden geïnvestereerd, blijft er kapitaal, personeel én tijd over voor andere zaken.”

Draagt dit systeem bij tot de circulaire economie?

“De pallets worden gewonnen uit bomen, een hernieuwbare grondstof. Alle poolpallets dragen de keurmerken PEFC™ en FSC®, die garanderen dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Voor elke gekapte boom worden er vijf bomen geplant.”

“Schade wordt direct gerepareerd, zodat de pallets aan de hoge kwaliteitseisen voldoen en waardoor de levensduur kan oplopen tot wel tien jaar. Wanneer een pallet niet meer inzetbaar is, krijgt het resthout een duurzame bestemming, bijvoorbeeld als energiebron voor de droogovens.”

Next article