Skip to main content
Home » Strategic HR » Ziekteverzuim: positieve en preventieve aanpak nodig
Sponsored

Het ziekteverzuim in de Belgische bedrijven bedraagt intussen al 7 à 8 procent, en dat blijft verder toenemen. Een positieve en preventieve aanpak kan hier een antwoord op bieden. Gesprek met Bart Teuwen, verzuimexpert bij Mensura en Certimed.

Tekst : Joris Hendrickx

avatar

Bart Teuwen

Verzuimexpert bij Mensura en Certimed

Wat is het probleem met de huidige aanpak?

“Ziekteverzuim is een negatief geladen begrip. Werkgevers zien het als iets wat hen overkomt en waar ze weinig grip op hebben. Ze proberen nochtans heel wat. Zo trachten ze in gesprek te gaan met de betreffende medewerkers, maar vaak blijkt dat ze zich achter het medische aspect van de arbeidsongeschiktheid verschuilen.”

“Volgens het klassieke medische model wordt een werknemer ziek, waarna een arts bepaalt welke impact die ziekte heeft op de arbeidsgeschiktheid. De enige die daar iets tegen kan inbrengen is een andere (controle)arts.”

Hoe kan het anders?

“Vanuit Mensura en Certimed zetten we hier een ander model tegenover. We willen ziekteverzuim eerder benaderen als een gedrag en een keuze. Op een bepaald moment maakt een werknemer namelijk de keuze om zich ziek te melden, of niet. Er is uiteraard wel een grote grijze zone van klachten die niet noodzakelijk tot (volledige) arbeidsongeschiktheid hoeven te leiden.”

We willen ziekteverzuim eerder benaderen als een gedrag en een keuze.

“Deze keuze wordt door heel wat diverse elementen beïnvloed. Hoe kijkt de werknemer er als persoon tegenaan? Welke mogelijkheden heeft hij om zich ziek te melden? Hoe gemakkelijk is het? Als dat via een simpele e-mail of met één enkel telefoontje kan, dan is de drempel uiteraard lager dan wanneer men dat in persoon aan een leidinggevende of HR-verantwoordelijke moet gaan melden.”

In welke zin is dat dan een positievere benadering?

“Deze benadering maakt het mogelijk om met een werknemer te bespreken waarom die de keuze maakt om zich ziek te melden en wat de werkgever had kunnen doen om die keuze te voorkomen. Door daar aandacht voor te hebben en signalen tijdig op te pikken, kunnen bedrijven deze problematiek dus op een positieve en preventieve manier aanpakken. Of misschien kan het in samenspraak met de werknemer ook mogelijk zijn om het werk vroeger te hervatten dan de huisarts heeft voorgeschreven.”

“De leidinggevenden zullen hierin alvast een cruciale rol spelen. Zij hebben namelijk een grote impact op het engagement van hun werknemers, wat vervolgens een impact heeft op hoe snel zij zich ziek zullen melden. Bovendien zijn zij de eersten die signalen kunnen oppikken die wijzen op een mogelijke uitval. Voor een duurzaam succes moeten ze dan wel kunnen werken binnen een duidelijke visie, strategie en omkadering.”

Next article