Home » Strategic HR » Levenslang leren: je hele carrière gemotiveerd blijven
Strategic HR

Levenslang leren: je hele carrière gemotiveerd blijven

In samenwerking met
In samenwerking met

Levenslang leren is in. Leren op de werkvloer als het kan, maar ook korte(re) vormingstrajecten zitten nog steeds in de lift. In sommige bedrijven vult een ‘one-shot’-training de leernood, andere organisaties mikken bewust op een opleidingstraject met diverse oplossingen op maat. Als opleidingsverstrekker speelt NXT-PRO in op beide.

Tekst: Katrien Bonne

Kristof Mory, opleidingsexpert bij NXT-PRO.

In het ruime HR-departement gingen in het verleden vooral werving, selectie en evaluatie met het gros van de middelen lopen. Enkel indien er tijd over bleef of een acuut probleem optrad, werd aan bijkomende scholing gedacht. “Die tijden zijn intussen – gelukkig – veranderd”, weet opleidingsexpert Kristof Mory.

“Het bewustzijn rond levenslang leren sijpelt sterker door. Enerzijds door de groeiende aandacht in de diverse media, maar in hoofdzaak toch vooral omdat de zoektocht naar geschikte medewerkers – witte raven met de juiste competenties – alsmaar moeilijker en tijdrovender wordt.”

“De lijst met knelpuntberoepen wordt bovendien alsmaar langer. Een groeitraject voor gemotiveerde werknemers binnen het bedrijf komt de leercultuur ten goede en kan tegelijk de sleutel vormen tot meer continuïteit: via opleidingen blijven deze mensen ook in de toekomst multi-inzetbaar. Een besef dat niet alleen bij leidinggevenden doordringt.”

“Vaker dan vroeger denken werknemers ook zelf na over hoe ze zich blijvend kunnen ontplooien. Zo blijft hun functioneren binnen het bedrijf in optima forma, en blijven hun toekomstkansen op de arbeidsmarkt ook intact.”

Een groeitraject voor gemotiveerde werknemers binnen het bedrijf komt de leercultuur ten goede en kan tegelijk de sleutel vormen tot meer continuïteit.

Ervaring in eigen huis houden

Hoog op de HR-prioriteitenlijst, zeker het voorbije jaar, noteren nu ook stressmanagement, welzijn op het werk en work-life balance. Dat uit zich bijvoorbeeld in een stijgende vraag naar ‘digital detox’-opleidingen”, aldus Mory. “Een goede zaak: bedrijven zijn zich bewust van hun menselijk kapitaal, en ze onderstrepen dat door hun medewerkers te motiveren en te begeleiden. Dat allemaal gemanaged krijgen, is evenwel geen sinecure: het voedt de nood aan bijkomende skills en ondersteuning.”

“Daarnaast blijft het meer dan ooit zaak om alle expertise en ervaring binnen een bedrijf te valoriseren. We worden geregeld bevraagd door bedrijven met werknemers die tegen de pensioenleeftijd aanlopen: wat met al de kennis die daardoor dreigt te verdampen? Ofwel zet je in op het aanleggen van een kennisdatabank, ofwel stoom je die seniors klaar om hun competenties aan nieuwelingen door te geven. Dat betekent dat je ze in die richting dient te trainen en te onderrichten, zodat het hun didactische en pedagogische skills ten goede komt. Of je combineert beide. Waarom niet?”

Van standaardaanbod tot maatwerk

NXT-PRO voorziet in een ruim assortiment van opleidingen en leeroplossingen. Sommige bedrijven, en dat zijn heus niet alleen de kleinere kmo’s, vinden eerder hun gading in het kant-en-klare aanbod, terwijl andere ondernemingen ook interesse tonen in specifieke maatoplossingen. Een actieve leermethode met focus op het praktijkgerichte aspect en snelle implementatie op de werkvloer vormt de rode draad.

“Medewerkers die elke dag tegen knelpunten aanbotsen, zijn van onschatbare waarde om onze opleidingen op niveau én in lijn met de noden op de werkvloer te houden”, vertelt Mory. “Werknemers een luisterend oor bieden, maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van coaching. Voeg je die kennis toe aan de doelstellingen binnen een bedrijf, dan creëer je een uiterst vruchtbare cocktail. Het voordeel van maatwerkopleidingen is wel dat onze trainers die vertaalslag automatisch kunnen integreren. Maar ook bij een standaardopleiding mag gerust gepeild worden naar verwachtingen en specifieke noden en kan een natraject met bijvoorbeeld verdere individuele coaching soelaas bieden.”

Kennis uitwisselen in cocreatie levert altijd voordelen op: met twee of drie weet je altijd meer dan alleen!”

Leercultuur als motor

Als opleidingsverstrekker moet je verder gaan dan louter het aanbieden van opleidingen. Beter nog is die leercultuur te laten groeien én bloeien op de werkvloer zelf: hoe kunnen medewerkers nieuwe vaardigheden toepassen in het werkveld, hoe raken ze verder met de opgedane kennis en op welke manier grijpen ze ernaar terug?

“Vroeger kwamen aangeleerde competenties weleens in het gedrang: ofwel door tijdsgebrek om ze blijvend te integreren, ofwel door een gebrek aan interne follow-up. »

« Meer middelen vrijmaken en een systeem installeren dat opgedane skills benut of aantoont welke competenties nog (verder) te ontwikkelen zijn, kan het rendement van zo’n opleiding of opleidingstraject al aanzienlijk verhogen. Nazorg is daar de sleutel: veel organisaties hebben daar namelijk nog groeimarge. Ons advies is alvast om je ook in dat aspect te laten begeleiden. Op die manier installeer je een leercultuur die alle kansen krijgt om te groeien. En, indien die cultuur reeds aanwezig is: tracht ze afdoende te versterken. »

« Dat radarwerk tussen ervaren docenten, trainees en leidinggevenden proberen we zo goed mogelijk te smeren. Kennis uitwisselen in cocreatie levert immers altijd voordelen op: met twee, of in dit geval zelfs drie weet je altijd meer dan alleen!”

Next article