Home » Strategic HR » Evidence-based management: streven naar eerlijk en objectief advies
Strategic HR

Evidence-based management: streven naar eerlijk en objectief advies

In samenwerking met
In samenwerking met

Meer dan vijfhonderd klanten helpen bij hun keuze in het ruime aanbod van tools en oplossingen inzake personeels- en organisatiebeleid (P&O). Het lijkt op het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar Poolstok vaart op een duidelijk kompas: dat van evidence-based management. Een dienstverlening die de klant via continue monitoring ontzorgt en de kwalitatieve lat realistisch hoog legt.

Tekst: Katrien Bonne

In het brede aanbod aan P&O-oplossingen zorgt wetenschappelijk onderzoek ervoor dat het kaf van het koren gescheiden wordt. “Evidence-based vindt zijn oorsprong in de medische wereld, waarna het zijn weg naar management en HR gevonden heeft”, vertelt algemeen directeur Vincent Van Malderen.

Vincent Van Malderen, algemeen directeur van Poolstok.

“Ons kwaliteitsmodel is de vertaling van die visie op bewezen kwaliteit en expertise. Het is de logica zelve: uiteraard werk je liever met een strategie die zijn capaciteit al bewezen heeft. Parallel loopt het besef dat geen enkele tool een succesratio van 90% kan garanderen – dat weten we met zekerheid uit data en wetenschappelijke analyses. Een voorspelling van 50% stemt ons al bijzonder tevreden.”

Eerlijk en objectief

“Op basis van literatuurstudies en gedegen onderzoek selecteren we duurzame instrumenten die efficiënt inzetbaar zijn en waarvan het praktische nut werd aangetoond. Neem nu de Big Five persoonlijkheidsmeting: deze is zowel betrouwbaar als gestoeld op een solide theorie, en bovendien goedkoop. Zeker in een overheidscontext – waartoe het gros van onze klanten behoren – is dat een wezenlijk aandachtspunt: het sociaal-maatschappelijk belang van het probaat inzetten van publieke middelen.”

In HR plak je voortdurend een label op mensen. Mensen verdienen een eerlijk en objectief advies waarop ze zich kunnen baseren om te groeien en te functioneren.

“Zeker ook van tel is de ethische component: in HR plak je immers voortdurend een label op mensen. Of je hen nu selecteert, traint of evalueert, je kunt maar beter met de best mogelijke gereedschapskist aan de slag. Mensen verdienen een eerlijk en objectief advies waarop ze zich kunnen baseren om te groeien en te functioneren. Het is voor niemand fijn om op basis van foute tools of verkeerd beoordeelde competenties te worden geweerd. Vandaar onze baseline: ‘hoger springen voor personeel en organisatie.’”

Genuanceerd advies

Een belangrijke taak voor Poolstok is de afstand verkleinen tussen het academisch onderzoek en de praktijk. “Dat doen we door ons te omringen met mensen en kantoren die ons ondersteunen in dit oneindige leertraject”, aldus Van Malderen.

“Door een cultuur te creëren van bewezen wetenschappelijke kwaliteit waar onze organisatie op aanwerft. Ook al is de wetenschappelijke literatuur vrij te consulteren, het best beschikbare bewijs zoeken, vinden en interpreteren vraagt tijd en expertise. De keuze voor partners in wetenschappelijke consultancy is bijgevolg een evidente stap. Zoals The Vigor Unit: voor elke aanbesteding maken zij een rapport op, gebaseerd op meta-analyses en bestaande studies, ver weg van de hype van het moment. Dat is onze eerste filter.”

“Daarnaast moeten organisaties ook bereid zijn tot een evidence-based praktijk. Bedrijfscultuur speelt daarbij een grote rol: je mag de meest perfecte, wetenschappelijk onderbouwde oplossing bieden, als de mensen en de cultuur er niet klaar voor zijn, is er weinig kans op slagen. Laat me dat even staven aan de hand van een voorbeeld: onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat niemand voordeelt haalt uit het jaarlijkse functioneringsgesprek. De leidinggevende niet, het team niet, en uit de conclusies vloeit zelden iets voort.”

“Een open systeem is doorgaans veel meer op zijn plaats, met korte checks, evaluaties die losstaan van verloning of bonus, en een goede dialoog met duidelijke doelstellingen en regelmatige feedback. Ga je dat top-down implementeren in een eerder klassieke en gesloten cultuur, dan is dat wellicht een kort leven beschoren. Dat is de ‘nuance’ van een bewezen oplossing.”

We willen sterk inzetten op datamanagement. Want hoe vaak wordt een HR-traject achteraf eigenlijk grondig geëvalueerd?

Berg aan data

Toch biedt zelfs wetenschappelijk onderzoek niet altijd de juiste antwoorden of absolute zekerheden. Niet enkel de bewezen kwaliteit, maar ook data zijn essentieel. Gegevens uit het personeelbeheerssysteem van een klant die onomstotelijk aantonen dat een aanpak werkt, gooien mogelijk nog meer gewicht in de schaal dan wetenschappelijke literatuur. “Hoe kwalitatiever die data, hoe meer we ze in rekening brengen.

“Daarom willen we ook sterk inzetten op datamanagement – met 73 private leveranciers en meer dan vijfhonderd klanten zitten we op een berg aan informatie – en klanttevredenheid. Want hoe vaak wordt een HR-traject achteraf eigenlijk grondig geëvalueerd? »

« Sterker nog: consultancyopdrachten die na zes maanden niet het verhoopte resultaat opleveren, worden vaak nog verlengd. In die val willen wij niet trappen. Wetenschap, praktijk en data als innovatieve katalysator dichter bij elkaar brengen, doen wat we beloven en onze kennis delen: dat is voor Poolstok de enige weg vooruit”, besluit Van Malderen.

Next article