Home » Strategic HR » “Een bedrijf kan pas groeien als elke medewerker dat doet”
Strategic HR

“Een bedrijf kan pas groeien als elke medewerker dat doet”

In samenwerking met
In samenwerking met

Onze werkwereld is constant in beweging. Zelfontwikkeling en permanente vorming zijn dan ook cruciaal om veerkrachtig te blijven. Cevora bereidt werknemers, werkgevers en werkzoekenden voor op de jobs van morgen.

Tekst: Katrien Bonne

Levenslang leren is een absolute must. Een job voor het leven wordt immers stilaan de uitzondering: een werknemer oefent gemiddeld slechts vier jaar dezelfde functie uit. Wie langer in eenzelfde positie blijft hangen, ziet vaak de jobinhoud mee met zijn bedrijf evolueren.

Bovendien komen er ook alsmaar nieuwe functies bij. De prognoses zijn duidelijk: de helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen, bestaat vandaag nog niet. Of had iemand pakweg vijftien jaar geleden al gehoord van een socialmediamanager of een datascientist?

Olivier Lambert, Algemeen Directeur van Cevora.

“Opleidingen zijn cruciaal om wendbaar te blijven in deze snel veranderende omgeving”, zegt Olivier Lambert van Cevora. “Het afgelopen coronajaar maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk die wendbaarheid is. Veel mensen moeten zich nu noodgedwongen heroriënteren om weer aan de bak te geraken. Bovendien wil de overheid de actieve bevolking langer aan het werk houden én de tewerkstellingsgraad tegen 2030 optrekken tot 80%. Dat vereist 600.000 extra jobs: ook daarvoor moeten mensen opgeleid worden.”

Bijkomende skills
Stéphane Verbrugge, Head of Marketing & Insights Cevora.

Cevora voerde onderzoek over de opleidingsbereidheid op de Belgische arbeidsmarkt. Daarin gaf een ruime meerderheid het belang aan van levenslang leren. “Corona heeft wel even roet in het eten gestrooid: in 2020 volgde meer dan de helft van de werknemers geen opleiding”, vult Stéphane Verbrugge aan.

“Tegelijk geven twee op de drie mensen aan dat in de toekomst wel te willen doen. Meer en meer oefenen we jobs uit die niet meer in lijn liggen met onze studies. De nood aan het optimaliseren van onze kennis en competenties neemt toe. Hoe kan ik mijn werk afwisselender of uitdagender maken? Welke talenten kan ik verder ontplooien, zowel in mijn huidige als in een eventuele toekomstige job? De mogelijkheid om te blijven groeien, speelt daardoor steeds vaker mee in de keuze voor een werkgever. Thema’s als zelfontplooiing, welzijn op het werk, stressreductie, ergonomie en work-life balance liggen veel mensen na aan het hart.”

“Daarnaast heeft de pandemie de digitale transformatie nog versneld. Hybride werken wordt de norm, maar vraagt ook nieuwe skills. Hoe kan ik mijn team vanop afstand managen? Hoe slaag ik erin om efficiënt thuis te werken en de verbondenheid met collega’s toch levendig te houden? Vaardigheden waarnaar de vraag in de toekomst alleen maar zal toenemen.”

Wist je dat?

👔 Een werknemer oefent gemiddeld slechts vier jaar dezelfde functie uit.

👔 De helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen, bestaat vandaag nog niet.

👔 De overheid wil de tewerkstellingsgraad tegen 2030 optrekken tot 80%. Dat vereist 600.000 extra jobs.

👔 In het coronajaar 2020 volgde meer dan de helft van de werknemers geen opleiding.

👔 Twee op de drie ondervraagden geeft aan dat in de toekomst wél te willen doen.

Paritair comité 200

Werkgevers doen er sowieso goed aan om het belang van permanente vorming intern te benadrukken. “Praat met je mensen”, adviseert Verbrugge. “Luister naar hun leerverwachtingen en -behoeften, zonder opdringerig te zijn. Competente en gelukkige mensen zijn de basis voor bedrijfssucces. Bovendien stimuleren opleidingskansen de loyaliteit en betrokkenheid op de werkvloer. Leg vooraf wel concrete doelen vast, want die helpen je om de leerimpact te meten. De succesverhalen achteraf zullen op hun beurt ook anderen motiveren.”

Cevora bereidt mensen voor op de jobs van morgen. Al meer dan dertig jaar kunnen werknemers, werkgevers en werkzoekenden er terecht voor een ruim aanbod aan opleidingen. “We richten ons daarbij specifiek tot de ruim 55.000 bedrijven en hun 480.000 werknemers die tot het paritair comité 200 behoren. Ons aanbod is zeer divers en wordt voortdurend geactualiseerd. Je vindt alle opleidingen terug op onze website, samen met handige thema- en sectoroverzichten.”

“Er wordt ook ingezet op extra diensten, waaronder begeleiding bij de aanvraag van opleidingspremies en hulp bij outplacement of het vinden van een stageplaats voor werkzoekenden. Op de website tref je bovendien ‘learning snacks’ (informatieve web- en podcasts) en interessante whitepapers aan. Bij je personeelsdienst of sociaal secretariaat kan je terecht om te kijken of je in aanmerking komt voor een opleiding. Je kan natuurlijk ook even zelf op je loonbrief checken tot welk paritair comité je behoort”, aldus Verbrugge.

Competente en gelukkige mensen zijn de basis voor bedrijfssucces.

Inzetten op een leercultuur

“Technisch gesproken zijn onze opleidingen kosteloos, want ze zijn voorafbetaald”, vervolgt Lambert. “Doordat iedereen binnen het paritair comité 200 samenlegt, kan zelfs de kleinste kmo zijn werknemers laten bijscholen. Dat is een efficiënt en solidair systeem.”

“Bedrijven hebben er dan ook alle baat bij om hun bijdragen volop te benutten en hun werknemers de opleidingen te laten volgen waar ze recht op hebben. Een leercultuur is immers cruciaal om werknemers veerkrachtig en gemotiveerd te houden. Een organisatie kan pas groeien als elke medewerker dat doet. Nieuwe mensen aanwerven, kost trouwens meestal meer dan bestaande medewerkers om- of bijscholen.”

Next article