Home » Smart Industry » “Smart Industry voor een toekomstgerichte en stevige maakindustrie”
Smart Industry

“Smart Industry voor een toekomstgerichte en stevige maakindustrie”

In samenwerking met
In samenwerking met

🗣️

Alain Wayenberg – Business Group Leader Agoria

Bedrijven ontwikkelen en produceren producten voor hun klanten die thuis vanop hun laptop bestellen of voor een ander bedrijf die een onderdeel of basisproduct nodig heeft. We produceren voedingsproducten, chemische producten, auto’s, onderdelen voor deze auto’s, landbouwmachines, textielmachines en ja we produceren ook de lens voor uw nieuwe bril.

Wat zijn de uitdagingen?

Die industriële producenten staan voor heel wat uitdagingen. Zoals het tekort aan goed geschoold personeel en in het bijzonder voor specifieke taken en de voortdurende strijd om de concurrentiepositie te behouden in een uiterst competitieve wereld. De klant wordt steeds veeleisender en de producten die we aankopen dienen nog beter afgestemd te zijn op zijn wensen.

Ook de variëteit van de producten vergroot en bedrijven dienen snel te schakelen in de omstelling van hun productie. Daarnaast moeten bedrijven op een eco-vriendelijke productie overschakelen met minder afval en aandacht schenken aan de totale levensduur van een product. Dit van ontwikkeling over productie tot gebruik en recyclage van het uiteindelijke product.

Om dit te realiseren is de old school automatisering onvoldoende. De automatisering van de vorige eeuw heeft heel wat kunnen optimaliseren en efficiënter maken en heeft het mogelijk gemaakt van grote volumes te produceren met goede kwaliteit. Echter om aan de nieuwe uitdagingen te voldoen dienen bedrijven op een meer intelligentere manier te produceren en dus zich dus om te vormen tot een “Smart” industrie.

Hiervoor is een totaal nieuwe vorm van produceren nodig. Dit werd een aantal jaar geleden gelanceerd onder de term Industrie 4.0 waar 4.0 slaat op de vierde revolutie.

Volledige integratie

Waar vroeger de productie op zich stond naast de administratieve processen in het bedrijf, wordt dit nu volledig geïntegreerd en zien we dat de digitalisering hierin een belangrijke rol speelt. Zowel softwareoplossingen als hardware-ontwikkelingen kunnen toegepast worden om de productie efficiënter te maken met het oog op minder fouten in de productie en de producten, snellere omstelling naar nieuwe producten, minder afval en energiebesparing. We spreken hier ook over smart industrie omdat men van een industrie die produceerde op een brede vraag van de klant geëvolueerd is naar een klant gedreven productie met aandacht voor kwaliteit en milieu.   

Een voorbeeld is de volledige integratie van de bestelling van de klant via het ERP-systeem naar de aansturing van de productie en dit op een papierloze manier. Hier wordt dan ook alles opgevolgd en de juiste onderdelen besteld om deze productie te realiseren, met een optimalisatie van de inzetbaarheid van personeel en het aansturen van de grondstoffentoevoer.

Dit geheel van softwareoplossingen is ook bekend onder de naam Manufacturing Operations Management (MOM). MOM is een verzameling van systemen, waarin de activiteiten die: het personeel, het materieel (equipment), het materiaal en de energie coördineren om van onbewerkte materialen het eindproduct te maken, digitaal zijn ondergebracht.

Manufacturing Operations Management

Het belangrijkste doel van MOM is het verbeteren van de productiviteit om zo te zorgen voor een effectieve uitvoering van het productieproces. MOM helpt dat doel te bereiken door het bijhouden en verzamelen van accurate gegevens over de volledige levenscyclus van de productie. Dat zijn gegevens van onder andere producten, prestaties, traceerbaarheid en materiaalbeheer. MOM verwerkt deze gegevens tot informatie en stelt deze ter beschikking aan de gebruikers. Dit stelt beslissers in staat om inzicht te krijgen in het gehele productieproces en om de keuze te maken op basis van de juiste informatie.

Voordelen van MOM

MOM wordt ingezet voor het ondersteunen van diverse werkzaamheden. Het richt zich niet alleen op productie, maar denk ook aan onderhoud, kwaliteitscontroles en interne logistiek.

Met MOM kun je een productieproces realiseren dat vlekkeloos verloopt. Andere voordelen zijn:

Minder afval
Nauwkeuriger vastleggen van Track en trace met betrekking tot verbruikte materialen, zodat deze snel en accuraat ingezien kunnen worden
Snellere set-up tijden
Nauwkeuriger vastleggen van kostenposten
Verbeterde up-time
Papierloze werkstromen
Verminderde voorraad door het verwijderen van just-in-case voorraad

Leren uit fouten

Anderzijds willen we een hoge kwaliteit van onze producten zonder fouten om zo veel mogelijk goede producten af te leveren. We spreken hier ook over zelf-optimerende productiesystemen die leren uit hun fouten en de kwaliteit continu bijstellen. Bij Duracell in Aarschot testen ze elke batterij en uit de mogelijke fouten leren ze on the floor om zo hun kwaliteit te bewaken en kwalitatieve producten af te leveren.

Tevens zien we dat het Internet of Things of kortweg IoT ook zijn opgang vindt binnen de industrie. Via sensoren worden heel wat gegevens verzameld over de machine en de productielijn. Deze gegevens worden via een communicatiesysteem verzameld op een digitaal platform dat ook de cloud wordt genoemd.

Ze zijn van cruciaal belang omdat ze daarna kunnen gebruikt worden of geanalyseerd worden om de productie te verbeteren. Dit levert industrieel gezien veel kansen en voordelen op. Zo kan IoT bijvoorbeeld processen optimaliseren en industriële processen verbeteren als het gaat om kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid.

Conditioning monitoring

Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van gegevens over een elektrische aandrijving (motor) in een installatie die de trillingen detecteert en het aantal uren dat de motor draait kan men voorspellen wanneer een motor mogelijks kan defect gaan. We gaan dan preventief onderhoud uitvoeren op deze eenheid zodat de productie niet stilvalt en zodoende heel wat kosten besparen voor het aanschaffen van een nieuwe motor maar ook van omzetverlies veroorzaakt door het stilliggen van de installatie en de productie. Dit noemen we ook conditioning monitoring. We bewaken de conditie van een belangrijk onderdeel van de installatie en voorkomen hierdoor uitval van installaties en dus verlies aan productie. Ook zullen toepassingen als Artificiële Intelligentie meerwaarde bieden om de productie nog beter aan te sturen en in te spelen op belangrijke trends.

Een ander mooi toepassing vinden we door het gebruik te maken van “augmented reality en virtual reality” in de productie. Het onderhoudspersoneel is bevoegd voor het onderhoud van steeds complexere installaties.

Integratie van mens en machine

Dankzij augmented reality-toepassingen kan onderhoudspersoneel op een efficiënte manier begeleid worden in hun interventies op deze machines. Ze krijgen dan via apps, mobiele toestellen of zelf een AR-bril info door die ze helpt bij hun interventies, en zelfs hulp van op afstand van experten die ze kunnen raadplegen.

Onze productievloer zal er in de toekomst totaal anders uitzien waar mens machine door een digitale omgeving volledig worden geïntegreerd en op mekaar zijn afgesteld, dit met als doel een gestroomlijnde en toekomstgerichte, milieuvriendelijke manier te produceren. De Smart Factory is geboren en zal niet meer weg te denken zijn in de toekomst maar zal ook heel wat voordelen met zich meebrengen voor zowel de medewerkers in het bedrijf als voor het bedrijf zelf.

Next article