Home » Smart Industry » “Productievere en competitievere maakindustrie dankzij ondersteunende technologie”
Smart Industry

“Productievere en competitievere maakindustrie dankzij ondersteunende technologie”

Bart Verlinden, Program Manager Smart and Digital Factory Sirris.

🗣️

Bart Verlinden – Program Manager Smart and Digital Factory bij Sirris

De klant en zijn product veranderen snel, de maakindustrie past zich aan. Om competitief te blijven, dienen productiesystemen steeds wendbaarder en slimmer te zijn, waarbij de operator een steeds belangrijkere rol krijgt. Dit vraagt om oplossingen die de fysieke en cognitieve belasting van de operatoren kunnen reduceren, Sirris kan hiermee helpen.

Stijgende kwaliteitseisen

De voorbije jaren zijn de eisen die de klanten aan maakbedrijven stellen veranderd. Klanten willen complexere, gepersonaliseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in kleinere series en met korte doorlooptijden tegen de laagst mogelijke kost. Deze eisen resulteren in een verhoogde complexiteit in productie: een grotere variatie aan producten moet op een kosten- en tijdefficiënte manier geproduceerd worden. Om deze complexiteit te kunnen beheersen – en dus wendbaarder te zijn – moeten de productiesystemen slimmer worden.

Ten gevolge van de stijgende kwaliteitseisen en groeiende complexiteit in productie, is de werkdruk in de maakindustrie de voorbije jaren aanzienlijk gestegen. Bovendien is technisch geschoold personeel moeilijk te vinden (en soms nog moeilijker te houden). Om competitief te kunnen blijven, is het bijgevolg noodzakelijk om operatoren in te zetten bij waarde toevoegende operaties (waar hun vakmanschap ten volle benut wordt). Bedrijven zullen de operatoren dus moeten ondersteunen in hun job.

Sirris helpt deze bedrijven hun productie te optimaliseren en operatoren efficiënter in te zetten via het inzetten van cobots en mobiele robots.

‘Werkbaar werk’

De technologische vooruitgang binnen het kader van Industrie 4.0 biedt hier een oplossing. Verschillende innovatieve technologieën kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de operator en dit zowel om de fysieke als cognitieve belasting van de operatoren te reduceren. Dit moet leiden tot zogenaamd ‘werkbaar werk’.

Maar hoe hiermee aan de slag gaan? Industrie 4.0 omvat een gigantisch aantal technologieën en toepassingen, wat het voor (kleine en middelgrote) maakbedrijven niet eenvoudig maakt om nog door het bos de bomen te zien.

Sirris helpt deze bedrijven hun productie te optimaliseren en operatoren efficiënter in te zetten via het inzetten van cobots en mobiele robots voor het optimaliseren van productielogistieke taken en het gebruik van digitale werkinstructies. Dit door technologieën en toepassingen te realiseren via generieke demonstratoren die ter beschikking staan van de bedrijven. Zo worden maakbedrijven op weg geholpen bij hun eerste stappen naar Industrie 4.0.

Next article