Skip to main content
Home » Ondernemen » Wat onaangeroerd blijft, verstijft
Ondernemen

Wat onaangeroerd blijft, verstijft

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Ondernemen is uitdagingen aangaan en op een creatieve manier naar de toekomst kijken. “Dat is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de schaarstefenomenen zoals we die vandaag zien”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Wat we met de sanitaire crisis meemaken, is ongezien. Maar wat voor de meeste ondernemers in eerste instantie leek op een verloren strijd, is voor velen gelukkig een stuk positiever uitgedraaid. Dankzij het overlevingsinstinct, de veerkracht en creativiteit van onze ondernemers. En, laat ons eerlijk zijn, ook dankzij de massale overheidssteun vanuit de verschillende beleidsniveaus, zonder dewelke we nu nog veel meer puin hadden moeten ruimen.

Zoektocht naar talent, grondstoffen en energie

Maar ondernemen is ook kijken naar de toekomst. Als je ziet van waar we komen, is het ‘zot’ om vast te stellen hoe snel onze economie weer is rechtgeveerd, met wat voor drive onze bedrijven momenteel weer draaien, aan wat voor tempo er nieuwe jobs worden bijgecreëerd… en hoe moeilijk het andermaal blijkt om die vacatures ingevuld te krijgen. De ‘war for talent’ woedt weer in alle hevigheid, alsof er niets is gebeurd en niets is veranderd. En het blijft niet bij die schaarste aan profielen. Ook het gebrek aan grondstoffen en energie, waarvan de prijzen momenteel door het dak gaan, speelt ons alsmaar meer parten. Zelden eerder was het onvermogen om op de vraag in te spelen groter. Allicht hangt die schaarste samen met de heropstart van de economie, met inhaalbewegingen her en der, met nieuwe marktvragen ontstaan onder impuls van de pandemie, enz. De huidige economische turbo zal straks weer wat meer op een normale kruissnelheid draaien. Maar schaarstefenomenen, zoals we die vandaag zien, drukken ons wel met de neus op de feiten. Als we hier binnen afzienbare tijd geen oplossing op vinden, zullen we op een zekere dag onherroepelijk vastlopen.

Schaarstefenomenen zoals we die vandaag zien, drukken ons met de neus op de feiten. Als we hier geen oplossing op vinden, zullen we op een zekere dag onherroepelijk vastlopen.

Circulaire economie

De economie van de toekomst moet daarom op meer duurzame innovaties worden gebouwd, zoveel is duidelijk. We moeten inzetten op circulaire modellen, waarbij afval niet of nauwelijks bestaat en telkens opnieuw wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Een duurzaam, innovatief model veronderstelt ook maximale investeringen en innovaties voor een groene energieproductie. Veel ondernemers zijn daar nu trouwens al mee bezig, maar botsen daarbij – meer nog dan op de kostprijs – op loodzware procedures en NIMBY (Not In My Backyard)-protesten van burgers. Wat maakt dat heel wat van deze ondernemers, moe en gefrustreerd, voortijdig afhaken. Zo gaan we er niet geraken… De bevoegde overheden moeten de bestaande procedures verlichten, duurzame investeringen nog meer ondersteunen en de protestmogelijkheden tegen de inplanting van duurzame installaties tot op een redelijk niveau beperken. Procedureslagen die tot twintig jaar lang aanslepen, zouden wettelijk onmogelijk moeten worden gemaakt.

Ieder zijn rol

Tot op vandaag behoren we tot de landen van melk en honing, met een hoog welvaartsniveau en een stevig sociaal vangnet. Maar we moeten opletten dat de honing niet stolt en versteent door inertie. Wat onaangeroerd blijft, verstijft. Daarom moeten we in alle potjes blijven roeren. Wij als ondernemers, maar ook alle andere burgers en, in de eerste plaats, de beleidsmakers. We rekenen op iedereen.

Next article