Skip to main content
Home » Ondernemen » Waarom een volwaardige regering noodzakelijk is
Ondernemen

Waarom een volwaardige regering noodzakelijk is

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO.

Volgende maand zit België een jaar zonder federale regering met volwaardige bevoegdheden. Wat betekent dat voor ondernemers? In welke mate hebben interne en externe omgevingsfactoren een impact op ondernemerschap, en hoe kan een federale regering daar positief toe bijdragen? Als VBO huldigen wij de volgende mantra: via ondernemerschap creëren we groei en uit groei volgt welvaart. Dat credo moet ook de volgende federale regering hanteren.

Het beleid ter versterking van de competitiviteit (taxshift, indexsprong en hervormde wet van ’96) dat de afgelopen jaren gevoerd werd, heeft er samen met de verbeterde conjunctuur voor gezorgd dat de economische groei gepaard ging met de creatie van een groot aantal jobs. Volgens de Nationale Bank werden tussen Q3 2014 en Q4 2018  in totaal meer dan 240.000 jobs gecreëerd, waarvan 181.400 in de private sector.

Start-ups en scale-ups

Andere maatregelen, zoals de stimulering van de investeringen in start-ups en scale-ups, en de verlaging van de vennootschapsbelasting, hebben dan weer een positieve invloed gehad op ons investeringsklimaat. De bedrijfsinvesteringsquote is op haar hoogste peil sinds het begin van deze eeuw en is daarmee beduidend hoger dan in onze buurlanden, het Europees gemiddelde of het wereldgemiddelde. De quote nam in de voorbije legislatuur in België ook beduidend sterker toe dan in onze buurlanden. Zonder dergelijke beleidsbeslissingen hadden ondernemers nooit zoveel mensen kunnen aanwerven of zoveel kunnen investeren.

De volgende federale regering moet zich prioritair concentreren op een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen, zoals werk, pensioenen, mobiliteit en energie en klimaat, en dat zonder onze budgettaire toestand uit het oog te verliezen.

Internationale context

De voorbije twee paragrafen zijn maar enkele voorbeelden die aangeven waarom een volwaardige regering beter vandaag dan morgen aan de slag gaat. Bovendien hangt de internationale context, met een mogelijke harde Brexit, de unilaterale handelspolitiek van president Trump en een groeivertraging in Duitsland, als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Zeker voor een open economie als de Belgische kunnen internationale factoren een grote impact hebben op onze exporterende ondernemingen. In die omstandigheden moet de volgende federale regering zich prioritair concentreren op een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen, zoals werk, pensioenen, mobiliteit en energie en klimaat, en dat zonder onze budgettaire toestand uit het oog te verliezen.

Werkzaamheidsgraad opkrikken

In de eerste plaats is en blijft de arbeidsmarkt het alfa en omega om de werkzaamheidsgraad voor het hele land op te krikken van 70% naar 75%. Enkel een ambitieus arbeidsmarktbeleid kan ervoor zorgen dat Vlaanderen en Wallonië, die beide streven naar een stijging van de werkzaamheidsgraad met vijf procentpunten, hun doelstelling halen. Bovendien komen we alleen zo tot een sterkere financiering van onze sociale zekerheid. Enkel zo, aangevuld met een eerste en tweede pensioenpijler, zullen we de pensioenuitdagingen kunnen aangaan.

Coherent mobiliteitsbeleid

Naast de arbeidsmarkt blijft de fileproblematiek in ons land hemeltergend. Een coherent mobiliteitsbeleid moet mogelijk gemaakt worden via een interfederaal mobiliteitsplan. Verder wordt ook het energiebeleidvan de komende jaren voor binnenlandse en buitenlandse ondernemingen een belangrijke incentive om meer te investeren. Een beleid dat een evenwicht vindt tussen bevoorradingszekerheid, competitieve prijzen en het naleven van onze milieuverbintenissen moet dan ook het doel zijn. Dat is enkel mogelijk via productieve investeringen, wat nieuw beleid is en alleen maar kan uitgetekend worden door een volwaardige federale regering.

Next article