Skip to main content
Home » Ondernemen » “Ondernemen is vandaag (te) vaak tegen de wind in fietsen”
Opinie

“Ondernemen is vandaag (te) vaak tegen de wind in fietsen”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka.

“Met Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, zijn we ervan overtuigd dat onze ondernemingen goede zaken doen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Wie onderneemt, wil in de eerste plaats een positief verschil maken in onze samenleving.”

Maatschappelijke inzet en economische omzet kunnen hand in hand gaan. Al is ondernemen vandaag ook vaak tegen de wind in fi etsen. Het is aan onze overheden om ook goede zaken te realiseren en zo de juiste randvoorwaarden te creëren om ondernemen aan te moedigen en te belonen. Vlaanderen is een exportregio, maar door de grote loonhandicap met de ons omringende landen staat de competitiviteit van onze bedrijven onder druk. Ook de nog steeds hoge energieprijzen maken ons kwetsbaar. In het bijzonder de industriële bedrijven maken de negatieve gevolgen nu mee: de vraag neemt af en nieuwe investeringen worden niet per se in ons land uitgevoerd.

Het is aan onze overheden om de juiste randvoorwaarden te creëren om ondernemen aan te moedigen en te belonen.

Rechtszeker vergunningenkader 

Onze industrie vormt het hart en de longen van de economie. Zuurstoftekort bij de industrie leidt tot bloedarmoede in alle geledingen. Ze vertegenwoordigt meer dan de helft van onze export en vuurt in dezelfde mate investeringen in onderzoek en ontwikkeling aan. Bovendien is het dé gangmaker in de transitie naar klimaatneutraliteit. Vele duizenden Vlaamse KMO’s maken deel uit van het industrieel weefsel, rechtstreeks en onrechtstreeks levert dat honderdduizenden jobs op. We moeten er dan ook absoluut alles aan doen om de industrie in Vlaanderen te behouden en verder te versterken, want met een tanende industrie zal ook de rest van onze economie achteruitgaan. De eerste stap daarbij is het creëren van een rechtszeker vergunningenkader.

Door de grote loonhandicap met de ons omringende landen staat de competitiviteit van onze bedrijven onder druk.

Gelijk speelveld 

Ook op Europees gebied  kan België een belangrijk rol spelen wanneer het straks de voorzittersrol opneemt in de Europese Raad. Wat betreft steun aan de industrie is een Europees gelijk speelveld van cruciaal belang. Het opbod van ondersteuningsmaatregelen door lidstaten met de diepste zakken is nefast voor een klein land als België. De ondersteuning voor de industrie in grote landen als Duitsland en Frankrijk gaat vele malen verder dan wat Vlaanderen de bedrijven vandaag te bieden heeft. Het risico bestaat dat we industriële spelers zien vertrekken, en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. 

Next article