Skip to main content
Home » Ondernemen » “MVO-scan biedt helder overzicht van je sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid”
Sponsored

MVO richt zich op het creëren van meerwaarde voor alle stakeholders. Dat is niet eenvoudig, maar gelukkig zijn er hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen. Meer uitleg door Bie De Keulenaer, Projectmedewerker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij MVO Vlaanderen.

 “We spreken volgens de Europese Commissie over MVO wanneer je je verantwoordelijkheid opneemt voor het effect dat je als bedrijf hebt op de samenleving. Om daar aan te kunnen beginnen moet je in eerste instantie in kaart brengen wat je al doet en waar je nog kan verbeteren. Het is dan ook noodzakelijk om te weten wat de drie P’s (People, Planet, Profit) precies inhouden”, legt De Keulenaer uit.

“Onder Planet valt bijvoorbeeld het verminderen van je CO2-uitstoot, het verhogen van je energie-efficiëntie en circulariteit. People gaat dan weer over hoe je omgaat met je eigen werknemers (betrokkenheid, opleidingen, evenwicht tussen werk en privé, diversiteitsbeleid,…) en de arbeidsomstandigheden binnen je keten. Tot slot is er ook het Profit-aspect: MVO kan marktkansen en concurrentievoordeel opleveren, denk maar aan het belang van je reputatie en je aantrekkelijkheid in de war for talent.”

Integrale aanpak

De Keulenaer: “Echt verschil maak je pas als je begint met een uitgewerkte strategie. Alles start bij het vaststellen van je ambitie. Daaronder hangen je doelstellingen. Meet vervolgens regelmatig in hoeverre je deze bereikt en stuur zo nodig bij. Verwerk ook je langetermijndoelstellingen in een kortetermijnplan. Vervolgens is het belangrijk om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Overleg ook met je belangrijkste stakeholders. Daarnaast moet je beleid zijn opgenomen in de bedrijfscultuur. Tot slot ben je transparant over je beslissingen.”

Gratis hulpmiddelen

“De MVO-scan is een laagdrempelig zelfevaluatie instrument dat je een overzicht biedt van je sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid. Deze tool is opgesteld op basis van de internationale ISO 26000 richtlijn rond MVO en bestaat uit zeven thema’s en zo’n 300 stellingen”, vertelt De Keulenaer.

“De Sustatool is een integrale duurzaamheidstool voor kmo’s en kleinere organisaties die een procesmatig duurzaamheidsbeleid mogelijk maakt op het niveau van producten, processen en mens en organisatie. Sinds kort hebben we handige tutorials online gezet hoe je deze best gebruikt. Voor velen is het een inspiratiebron omdat de acties uit een catalogus kunnen worden gekozen, om ze vervolgens te koppelen aan doelstellingen en indicatoren. Dit laat toe om de vorderingen nauwkeurig op te volgen.”

“Tot slot hebben we onlangs ook Koploper Live gelanceerd. Dat is een gratis en breed aanbod van masterclasses en workshops rond verschillende MVO-thema’s die kunnen worden aangepast aan een specifieke sector en die steeds gekoppeld worden aan praktijkvoorbeelden.”

Next article