Home » Ondernemen » Legal transformatie door outsourcing en automatisering
Ondernemen

Legal transformatie door outsourcing en automatisering

Met dank aan
Met dank aan

Juridische, legal en compliance departementen zouden meer tijd moeten kunnen spenderen aan taken met een échte meerwaarde. Helaas kampen ze met een toegenomen volume aan vragen en een complexer wordende regelgeving. Dit terwijl de beschikbare middelen niet voldoende mee evolueren. Er is dan ook een grote nood aan flexibele en ontzorgende (digitale) oplossingen die hen terug tot een strategische partner maken voor het management.  “De sleutel ligt in een hybride dienstenmodel”, zeggen Vincent Schoeters en Renzo Ottoy, Managing Partners bij Legile.

Tekst: Joris Hendrickx

“Dankzij onze outsourcingservices kan een juridisch departement de taken waar het minder vertrouwd mee is of niet voldoende middelen voor heeft, aan ons uitbesteden”, vertelt Schoeters. “We spitsen ons in het bijzonder toe op het kruispunt tussen het digitale en legal-compliance. Hier voegen we nog projectmanagementtechnieken aan toe. Welke data mogen gebruikt worden (privacy) en wie binnen en buiten het bedrijf heeft toegang tot welke data (security)? Met ons team van juridische én IT-technische privacyexperten bieden we een servicebundel aan waarbij we zowel instaan voor de analyse en de opvolging als het benoemen van een DPO (Data Protection Officer).”

Renzo Ottoy en Vincent Schoeters, Managing Partners bij Legile: “Men kan ons team als een ‘plug-and-play’-module inschakelen wanneer dat nodig is.”

“Daarnaast bieden we ook KYC (Know Your Customer) aan als een dienst”, vervolgt Ottoy. “Vooral in de bancaire en de verzekeringssector is dat een grote meerwaarde in het kader van de antiwitwaswetgeving. Maar ook in de voetbal- en goksector is die problematiek actueler dan ooit. De regulering daarrond is immers zowel in de breedte als de diepte sterk toegenomen. De middelen om eraan te voldoen ontbreken daarentegen vaak. Ons gespecialiseerd en ervaren team kan men als een ‘plug-and-play’-module inschakelen wanneer dat nodig is.”

“Tot slot ondersteunen we gevestigde én startende bedrijven ook in hun digitale noden op juridisch vlak (e-commerce/ICT/IP). Denk aan licentievoorwaarden, SaaS-contracten, merkbescherming, online advertenties en cookiebeleid”, vult Schoeters aan. “Vaak heeft men binnen die domeinen onvoldoende werk voor een voltijdse werknemer, maar heeft men wel degelijk noden.”

We beschikken over hybride profielen die een juridische achtergrond combineren met heel wat jaren ervaring als business- of procesanalist.

Automatisering van juridische processen

“Als onderdeel van het ecosysteem van Cronos, één van de grootste onafhankelijke IT-spelers in de Benelux, kunnen we heel wat digitaliseringsoplossingen voorzien voor de juridische en compliance sector. Enerzijds kunnen we bepaalde werkstromen op maat automatiseren. Denk aan een kledingketen die we hielpen om de verlenging of tijdige opzegging van de huurcontracten van al haar filialen automatisch te beheren. Wij maken hiervoor gebruik van ontwikkelingsplatformen waarmee we op korte termijn de gewenste applicatie kunnen opleveren. Anderzijds kunnen we op basis van hun noden ook reeds bestaande oplossingen selecteren en implementeren. Wij zijn steeds technologie-agnostisch en bieden dus een objectief perspectief”, aldus Schoeters.

“We beschikken hiervoor over hybride profielen die een juridische en compliance achtergrond combineren met heel wat jaren ervaring als business- of procesanalist. Hierdoor begrijpen zij heel goed hoe bepaalde juridische en compliance processen lopen, welke connecties er zijn met andere stakeholders en systemen binnen het bedrijf en hoe die kunnen worden gesynchroniseerd”, besluit Ottoy.

Next article