Skip to main content
Home » Ondernemen » 3 tips bij ondernemen
Opinie

3 tips bij ondernemen

Ondernemen is geen gemakkelijk vak. Succesverhalen krijgen vaak de meeste aandacht, maar ik ben me er bewust van dat het voor freelancers, zelfstandigen en kleine ondernemingen geregeld een strijd van bloed, zweet en tranen is. Nieuwe klanten vinden, alle projecten rond krijgen, de administratie opvolgen, rekruteren in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt… los van alle externe factoren die ook een impact hebben op je zaak.

Danielle Jacobs

CEO Beltug

Het verrast dan ook niet dat IT en digitalisering niet hoog scoren op de prioriteitenlijst van deze ondernemers. Hoewel geen enkel bedrijf zonder computer en digitale tools kan, tonen recente cijfers aan dat meer dan de helft van de Belgische ondernemingen nog geen uitgeschreven digitale strategie heeft en dat bijna 6 op de 10 nog geen actieplan heeft opgesteld in het kader van cybersecurity.

En toch is er geen andere keuze. Het belang van digitalisering neemt alleen maar toe. Kijk maar naar hoe de smartphone, sociale media en e-commerce ons dagelijks leven hebben veranderd in de laatste 10 jaar. Steeds meer zaken worden online afgehandeld en kunnen daardoor vlotter en efficiënter verlopen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. En dus heb je er als ondernemer alle belang bij om mee op de trein te springen en het digitale te omarmen.

Dat is wat grotere ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen ook doen. Beltug brengt de IT- en digitaliseringsverantwoordelijken van meer dan 500 organisaties op geregelde tijdstippen samen. We luisteren naar hun noden, proberen hen te inspireren en bieden een forum voor het uitwisselen van ervaringen. Ook zij staan nog steeds voor uitdagingen in hun digitaliseringsprojecten. Maar ze tonen alvast de weg voor andere ondernemingen. Op basis van onze dagelijkse contacten met die organisaties uit verschillende sectoren, geef ik graag drie tips mee.

1 Denk strategisch na over digitalisering

Digitalisering is onontbeerlijk voor elk bedrijf. Maar om er voordeel uit te halen, moet je de juiste keuzes maken en in de juiste zaken investeren. Een digitalisering gaat niet louter over een nieuw softwarepakket of over efficiënter werken. Het gaat vooral over hoe je jouw bedrijf klaarstoomt voor de toekomst.

Welke evoluties zie je in jouw sector? Wie zijn je concurrenten en waar zijn zij mee bezig? Hou er rekening mee dat het niet enkel je klassieke concurrenten zijn, maar dat ook nieuwe bedrijven uit onverwachte hoek mogelijk op jouw terrein zullen komen. En hoe kan technologie je helpen om je producten en diensten te verbeteren, om beter in te spelen op wat klanten verwachten?

Zonder over die vragen na te denken, is een investering in IT en digitalisering allicht een slag in het water. Betrek als ondernemer je medewerkers in die strategische oefening. Want digitalisering heeft een impact op alles en iedereen. En als je er alleen voor staat: vraag raad aan collega’s, je netwerk, je IT-partner….

2 Zorg dat je cyberveilig werkt

Digitaliseren is één zaak, ervoor zorgen dat je systemen en data beveiligd zijn een andere. Cybersecurity blijft bij uitstek de grootste bezorgdheid van onze leden. Want het risico op een cyberincident neemt alleen maar toe.

De allerbelangrijkste tip die ik kan meegeven: wees je bewust van de risico’s en zorg voor sensibilisering. De meeste geslaagde aanvallen zijn nog steeds het gevolg van een menselijke actie, vaak onbedoeld gedrag: het klikken op een link in een phishing mail, het versturen van mails naar verkeerde bestemmelingen, online opslaan van gevoelige gegevens, spelletjes op sociale media, enzovoort…

Zorg dat je programma’s steeds up-to-date zijn, zodat ze ook over de meest recente beveiliging van de provider beschikken. En om jouw account en gegevens beter te beveiligen, is twee-factor-authenticatie een heel effectief middel. Het betekent dat er altijd een tweede code of itsme-verificatie nodig is vooraleer iemand toegang krijgt tot je account of programma.

3 Sta open voor nieuwe technologieën

Tot slot, en ik trap een open deur in: digitale technologieën evolueren razendsnel. De opmars van artificiële intelligentie zit  in een stroomversnelling. ChatGPT is daar het meest bekende voorbeeld van.

Welke vormen van AI gaan doorbreken en bruikbaar zullen zijn voor jouw zaak, is vandaag moeilijk te voorspellen. Maar dat artificiële intelligentie, virtual reality, de digitale portefeuille,… een rol zullen spelen in de toekomst van onze maatschappij en economie, staat vast. Ik pleit er daarom voor om die evoluties met belangstelling te volgen, om erover te lezen en – wie weet – er zelfs wat mee te experimenteren.

Alleen zo zal je vroeg of laat kunnen beslissen of het al dan niet de moeite loont voor jouw bedrijf om de nieuwe technologie toe te passen of er misschien zelfs nieuwe business uit te halen. Onder welke voorwaarden en met welke risico’s, dat valt allemaal nog te bezien.

In elk geval wens ik je als ondernemer een beloftevolle toekomst toe, waarin je de vruchten kan plukken van digitalisering en waarbij ze hopelijk ook bijdraagt aan meer succes, een betere balans werk/privé of een nieuw perspectief.

Next article