Skip to main content
Home » Bedrijfsovernames » “Operationele due diligence garandeert return on integration”
Sponsored

De ware kost van een bedrijfsovername is zelden makkelijk te voorspellen. Niet alleen het boekenonderzoek, maar ook de inschatting van operationele risico’s is bepalend. Timothee Stockmans en Roland De Wolf, partners bij RESOLVUS, over de goudwaarde van operationele due diligence.

avatar

Timothee Stockmans

Partner bij RESOLVUS

avatar

Roland De Wolf

Partner bij RESOLVUS

“Bij de beslissing om een bedrijf over te nemen, spelen zowel waarneembare als verdoken elementen een rol. Om in te schatten welke meerwaarde een overname zal genereren, moet er worden gekeken naar twee grote pijlers: de zichtbare feiten en de meer verborgen, gevoelige zaken.”

“Om helemaal klaar te zijn voor de prijsonderhandelingen is kennis over beide niveaus essentieel. De deal rush, waarbij een kandidaat-koper te gretig inzoomt op zijn target, leidt er vaak toe dat verdoken kosten, zoals de prijs van de integratie, onvoldoende in overweging worden genomen. Met alle gevolgen van dien.”

“Hoe valoriseer je een bedrijfscultuur, een IT-departement, het logistieke apparaat, de goesting van het management en het personeel? Dat is precies waar RESOLVUS de pijnpunten blootlegt en vanuit een diepgaande expertise waardevolle oplossingen aanreikt.”

OD2-scan

“70 tot 80% van de overnames loopt spaak op de integratie. Een integratie- en cultuuronderzoek is dus onmisbaar om te voorspellen wat een overname exact betekent voor alle betrokkenen.”

70 tot 80% van de overnames loopt spaak op de integratie. Een integratie- en cultuuronderzoek is dus onmisbaar.

“Dat doen we bij RESOLVUS aan de hand van onze OD2-scan: vanuit een operationele ervaring – onze professionals hebben het allemaal zelf meegemaakt – schatten we álle risico’s in, brengen we mogelijke synergieën in kaart, evalueren we de maturiteit van de processen en systemen, peilen we naar de cultuur van personeel en management, enz. Kortom: we valideren de ‘integreerbaarheid’ van een bedrijf in een ‘beyond finance’-benadering.”

Return on integration

“Ook de werkelijke motivatie voor de overname wordt onder de loep genomen, net als de soms onverwachte meerwaarde: wat kan de overnemer bijvoorbeeld leren van zijn target? Gebeurt deze screening niet grondig, dan schaadt dit de onderhandelingen, met een verkeerde prijszetting tot gevolg.”

“De kosten van een gebrekkig voorbereide integratie kunnen hoog oplopen, denk maar aan onzeker personeel, wilde geruchten of een negatieve perceptie bij de klant. Let wel: deze OD2-scan is niet alleen een vorm van risk management, we genereren een betekenisvolle return on integration. Het anticiperen op alle aspecten van de integratie betaalt zich in veelvoud terug.” 

Next article