Skip to main content
Home » Bedrijfsovernames » Neven Dirk en Geert Lindemans: “De keuze voor een overdracht binnen de familie bleek de juiste”
Bedrijfsovernames

Neven Dirk en Geert Lindemans: “De keuze voor een overdracht binnen de familie bleek de juiste”

Dertien jaar geleden ging brouwerij Lindemans over in handen van de volgende generatie. Neven Dirk en Geert Lindemans begonnen hun eigen hoofdstuk van dit succesvolle familie-epos. De keuze voor een overdracht binnen de familie bleek de juiste.

Toen de vaders van Dirk en Geert Lindemans in 2006 hun bedrijf overdroegen aan hun zonen, waren ze niet over één nacht ijs gegaan. “Ondanks onze schaal, blijft Lindemans een familiebedrijf”, aldus Dirk.

“Sinds 1822 zijn een hoge mate van authenticiteit, specifieke productieprocessen en een over generaties doorgegeven knowhow de kenmerken waarmee dit bedrijf zich met succes een eigen identiteit aanmeet.”

“De groei en export van onze traditionele Lambiekbieren noopten ons de laatste decennia steeds tot een verregaande perfectionering, waarbij research, techniek en bedrijfsstructuren permanent werden geoptimaliseerd. Het is deze groei die we wilden veiligstellen en verder laten ontwikkelen.”

“Twee jaar voor de overdracht kregen onze vaders een lucratief overnamebod van een grote Belgische brouwerij. Na rijp beraad werd er beslist om dit te weigeren. Het zou ongetwijfeld de gemakkelijkste keuze geweest zijn om op dit aanbod in te gaan, maar ondertussen werkten Geert en ik al twaalf jaar met hart en ziel in dit bedrijf.”

“De opvolging was dus daar. Al gauw waren we het erover eens dat het niet logisch zou zijn om dit mooie en bloeiende bedrijf uit handen te geven.”

Brouwerij Lindemans: vroeger en nu

Gevoelige materie, deskundige begeleiding 

Een overdracht binnen de familie omvat enkele zeer specifieke factoren om rekening mee te houden. Een goede begeleiding is geen overbodige luxe en zelfs een voorwaarde voor succes. Dirk: “Al gauw rezen er een aantal prangende, complexe vragen. Hoe verdelen we de aandelen? Wie wil worden uitgekocht en wie blijft actief binnen het bedrijf? Hebben we extern kapitaal nodig of lukt het ook zonder?”

Een overdracht binnen de familie omvat enkele zeer specifieke factoren om rekening mee te houden. Een goede begeleiding is geen overbodige luxe en zelfs een voorwaarde voor succes.

“Om hierop antwoorden te formuleren, hadden we nood aan een objectieve, deskundige partij. Prof. Jan Delcour, voorzitter van onze Raad Van Bestuur, bracht ons in contact met een accountantsbureau dat ons ondersteunde bij iedere stap. Zo konden we de familie uitkopen op een manier die voor iedereen bevredigend was, zonder extern kapitaal via banken nodig te hebben.”

“De aflossing en intresten konden we zelf bepalen en de uitbetaling was rond in acht jaar in plaats van tien, onder meer door de gunstige cijfers die behaald werden.”

Een nieuwe koers

“Uiteraard was het ook zaak om de meerwaarde op vlak van ervaring en wijsheid van de vorige generatie te benutten en tegelijk een eigen, nieuwe koers te varen, zonder veel conflicten rond inspraak in het beslissingsproces.”

“Het hoeft niet te verrassen dat de oudere generatie de neiging had om wat behoudsgezinder te zijn. Ook Geert en ik hadden, zeker in het begin, enkele meningsverschillen. Daarom houden we maandelijks een bestuursvergadering waarbij Jan Delcour optreedt als voorzitter, expert en moderator.”

“Bovendien kunnen we rekenen op een uitgebreid professioneel netwerk voor deskundig advies. Op die manier wordt er steeds beslist in het belang van het bedrijf, los van emotionele invloeden.”

Geert en Dirk Lindemans namen de brouwerij over in 2006.

Verderb(r)ouwen aan een bloeiend bedrijf

Dirk: “Onze brouwerij is steeds blijven groeien. Toch waren er enkele specifieke obstakels in de periode van de overdracht, waardoor we extra bedachtzaam moesten zijn.”

“2006 situeert zich net voor de miserie van de bankencrisis, met andere woorden niet de ideale economische context. Ondertussen waren er ook veel kapers op de kust, die hun heil zagen in fruitbieren. Er was zelfs sprake van een heuse ‘fruitbierenoorlog’.”

Het was een uitdaging om de meerwaarde op vlak van ervaring en wijsheid van de vorige generatie te benutten en tegelijk een eigen, nieuwe koers te varen.

“De grootste verklaring voor ons succes ligt in onze exportvisie: we zijn niet onder onze kerktoren blijven hangen, maar hebben diverse globale markten aangeboord. Hiervoor hebben we stevig geïnvesteerd.”

Buitenlandse opportuniteiten

“Er zijn absoluut goede opportuniteiten in België, maar vooral het buitenland heeft nog enorm veel groeipotentieel. De Amerikaanse markt is buiten Europa (met Frankrijk op kop) onze grootste afnemer, maar ook in Azië en Rusland ontluiken er steeds meer gunstige perspectieven.”

“Onze snelste groei realiseren we in China. Normaal gezien is ook Zuid-Amerika een groeimarkt, maar momenteel zorgt vooral de onstabiele politieke situatie in Brazilië voor een kleine terugval. “Door consequent in te zetten op optimalisatie en automatisatie kunnen we beantwoorden aan de stijgende vraag. We doen veel zelf, maar samen met onze groei werden ook extra mensen met specifieke competenties en knowhow aangetrokken, waardoor we erin geslaagd zijn om meer dan concurrentieel te blijven”, besluit Dirk.

Next article