Home » Ondernemen » Ingrid Ceusters over de drempels die vrouwen moeten overwinnen
Women in Business

Ingrid Ceusters over de drempels die vrouwen moeten overwinnen

credit: Kris Van Exel

Eind 2016 ontving Ingrid Ceusters, CEO van vastgoedbedrijf Group Hugo Ceusters-SCMS, de prestigieuze IWEC-award. Samen met twee andere bedrijfsleiders maakte ze deel uit van de eerste lichting vrouwelijke Belgische ondernemers die deze award mocht ontvangen, welke gezien wordt als dé internationale prijs voor vrouwelijk ondernemerschap.

Wat betekende deze award voor u?

“Voor mijzelf was dat een grote verrassing, maar tegelijk ook een enorm inspirerende en unieke ervaring. Ik leerde er andere genomineerden kennen uit onder meer Australië, Afghanistan en Pakistan die me ongelofelijke verhalen vertelden. Hierdoor kon ik mijn eigen verhaal voor een stuk relativeren.”

“Hoe moeilijk het immers soms ook is voor vrouwelijke ondernemers in België en hoe veel onzekerheid en onduidelijkheid er hier ook is op fiscaal vlak, we leven tenminste in een politiek stabiel land. De IWEC-ervaring ging dus niet enkel over vrouwelijk ondernemerschap, maar ook over het bewust worden van de vele uitdagingen waarmee onderneemsters het moeten doen in andere delen van de wereld.”

Hoe verliep uw eigen traject?

“Ikzelf had het voorrecht om universitaire studies te kunnen volgen. Ook deed ik als voorzitter van de Special Olympics België negen jaar lang heel wat managementervaring op in een ‘zachtere sector’ die sterk aanleunde bij mijn medische carrière als tandarts.”

Van een vrouw wordt nog te vaak verwacht dat ze inlevend en empathisch is. Vrouwen zijn dat ook wel voor een stuk, maar men mag er dan niet automatisch van uitgaan dat een vrouw steeds voor een zachtere aanpak staat.

“Toen mijn echtgenoot echter zwaar ziek werd, ben ik meteen operationeel actief geworden in zijn bedrijf dat ik intussen al vele jaren opvolgde via de raden van bestuur en via mijn echtgenoot zelf, de beste leermeester. Dat traject was zeker niet gemakkelijk, maar toch voelde ik me bevoorrecht toen ik tijdens de IWEC-conferentie in Brussel de verhalen hoorde van sommige andere genomineerden.”

Welke drempels kwam u zelf tegen?

“Toen mijn echtgenoot plots ziek werd, stopte ik definitief met mijn job als tandarts om me voltijds op het familiebedrijf te focussen. In de jaren die volgden zag ik de gezondheid van mijn man afnemen, stond ik in voor de opvoeding van onze kinderen én moest ik tegelijk knokken voor onze belangen binnen het bedrijf.”

“Ik kwam er via trouwe medewerkers zelfs achter dat er door enkele vertrouwelingen vijandige plannen werden gesmeed. Helaas bleken die medewerkers ervan uit te gaan dat zij zich als man boven de vrouwelijke bedrijfsleider konden plaatsen.”

“Dankzij de steun van de raad van bestuur, externe bestuurders en andere raadgevers konden we dat gevaar afwenden.”

Denkt u dat u hiervoor als vrouw kwetsbaarder bent?

“Dat denk ik absoluut. Vrouwen beoordelen anderen vaak meer vanuit hun buikgevoel. Wanneer we het gevoel hebben dat iemand het waard is, zullen we die persoon vertrouwen en verantwoordelijkheden geven.”

“Daar wordt inderdaad gemakkelijker misbruik van gemaakt. Indien we als vrouw dan achteraf de indruk krijgen dat er toch iets niet klopt – en het vertrouwen geschaad is – zullen we eerst een klankbord zoeken om te zien of we ons niet vergissen. Ik hoor dat niet zo vaak bij mannelijke ondernemers. Goede raadgevers kunnen nochtans zeer waardevol zijn.”

credit: Kris Van Exel
Wat is volgens u het grootste verschil tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers?

“Het verschil zit in de perceptie. Van een vrouw wordt nog te vaak verwacht dat ze inlevend en empathisch is. Vrouwen zijn dat ook wel voor een stuk, maar men mag er dan niet automatisch van uitgaan dat een vrouw steeds voor een zachtere aanpak staat.”

“Een man die krachtdadig optreedt, wordt algemeen aanvaard en kan zich op dat vlak veel meer veroorloven.”Het ego is bij vrouwen minder manifest aanwezig dan bij mannen. Je mag nooit angstig zijn om te sterke, maar weliswaar loyale, mensen naast je te hebben.

Het ego is bij vrouwen minder manifest aanwezig dan bij mannen. Je mag nooit angstig zijn om te sterke, maar weliswaar loyale, mensen naast je te hebben.

“Een vrouwelijke manager of ondernemer wordt in dat geval vaak door medewerkers bestempeld als een ‘bitch’. Indien ze dan een evaluatie moet krijgen, concludeert men vaak dat zo’n vrouw niet gedragen wordt binnen het bedrijf.”

“Het veelbesproken ego is bij vrouwen minder manifest aanwezig dan bij mannen. Dat laat toe dat ik, althans toch in ons bedrijf, sterk de nadruk leg op permanente opleidingen en ontwikkeling. Je mag nooit angstig zijn om te sterke, maar weliswaar loyale, mensen naast je te hebben.”Het ego is bij vrouwen minder manifest aanwezig dan bij mannen. Je mag nooit angstig zijn om te sterke, maar weliswaar loyale, mensen naast je te hebben.

Wat zijn de grootste troeven van vrouwelijke leidinggevenden voor hun medewerkers?

“Vrouwelijke ondernemers hebben doorgaans meer aandacht voor een gezonde work-life balance. De meeste vrouwelijke ondernemers hebben zelf ook kinderen en zijn dus ‘ervaringsdeskundigen’. Ook kunnen we vaak beter om met de verschillen tussen de vele generaties die we vandaag op de werkvloer moeten zien samen te brengen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat vrouwelijke leidinggevenden dat beter kunnen harmoniseren, en dat is absoluut noodzakelijk gezien de toenemende nood aan flexibiliteit op het werk. Mensen moeten graag komen werken zonder dat je als leidinggevende steeds zomaar alles toestaat. Vrouwen zijn vaak beter in het vinden van een dergelijk evenwicht.”

Welk advies kunt u geven aan andere ondernemende vrouwen?

“Het is essentieel dat je voor jezelf een lijn uitstippelt en die blijft volgen. Doorzettingsvermogen en passie zijn ontzettend belangrijk. Ikzelf beschouw mijn bedrijf als mijn kind. Het leiden van een bedrijf gaat bovendien gepaard met ups en downs, maar ontgoochelingen zijn er om goed te maken. Tot slot kan ik uit eigen ervaring ook iedereen aanraden om zich te laten omringen door goede en objectieve raadgevers met diverse skills.”

Next article