Home » Bedrijfsovernames » Familiebedrijven vormen het kostbare economische weefsel
Bedrijfsovernames

Familiebedrijven vormen het kostbare economische weefsel

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen.

Elke dag kom ik, net als alle medewerkers van Voka over heel Vlaanderen, in contact met ondernemers en hun bedrijven. Er is voor ons, als netwerk van Vlaamse ondernemingen, niets mooier dan te zien hoe ze starten, groeien en bloeien.

Het belang van familieondernemingen voor ons economisch weefsel is dan ook niet te onderschatten. Meer dan drie op vier Belgische bedrijven met medewerkers is een familiebedrijf. Ze zijn ook goede werkgevers. Meer dan de helft van de mensen heeft zijn broodwinning in een familiebedrijf.

Maar we weten ook dat die familiebedrijven het niet altijd even gemakkelijk hebben. Negen op de tien overleeft de derde generatie niet. Daar zijn heel wat redenen voor. Soms is er bijvoorbeeld niemand om het roer over te nemen, soms is er onvoldoende geïnnoveerd en geïnvesteerd, of is er onvoldoende groeipotentieel.

In andere gevallen is er net een te groot visieverschil tussen de familiale opvolgers. Want het is niet altijd gemakkelijk om alle familieleden op dezelfde lijn te krijgen.

Specifieke events

Maar wat ook de reden is, de juiste begeleiding voor familiale opvolging of externe overname is essentieel voor elk bedrijf.

Ook daar zetten wij actief op in. We organiseren specifieke events zoals de Family Business Happening. We begeleiden familiebedrijven in onze algemene, maar op specifieke langlopende begeleidende trajecten, infosessies of kortere trajecten.

Een oerklassieker binnen Voka: het Plato-traject met peters en meters uit het bedrijfsleven, kreeg zelfs een specifieke familie-invulling met Plato Next Generation. We ondersteunen en adviseren ondernemers immers in elke fase van de levensloop van hun onderneming, dus ook tot de overdracht of opvolging.

Verkoopwaarde familieonderneming verhogen

De voorbije twee jaren hebben we zo’n 2.000 familiale ondernemers en ondernemingen begeleid in de overdracht van hun bedrijf. Zowel binnen de familie als door derden. Want herinner u nog de tv-programma’s waar men de verkoopwaarde van een huis verhoogde door enkele slimme investeringen. Diezelfde techniek kan u ook toepassen in uw eigen bedrijf.

Uiteraard verdient een boekhouding meer dan een likje verf. Maar wie aandacht schenkt aan hoe de onderneming zich in de markt positioneert, haalt het beste uit de overdracht.

Nieuwe generaties

Aan die overdracht zal Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, de komende jaren trouwens nog meer aandacht schenken. De vergrijzingsgolf die we zien in de samenleving, zet zich immers ook door bij onze ondernemers.

Steeds meer ondernemers zijn ouder dan 55. Zij beginnen dus best al eens na te denken in wiens handen ze hun bedrijf willen achterlaten. 30% van wie binnen de 5 jaar een overdracht plant, heeft hier immers nog geen stappen voor ondernomen.

En zelfs al is er een plan, dan betekent dat nog niet dat het plan goed zit. Daarom brengen wij in een unieke formule – Familio – de twee generaties binnen een familiebedrijf samen. Diegenen die plaats maken en diegenen die de plaats innemen.

Of zoeken we met het traject Transitio hoe je een overname aan derden voorbereidt. Steeds met hetzelfde doel voorop: het kostbare economische weefsel dat in Vlaanderen sterk aan elkaar hangt door en met familiebedrijven, alle kansen geven om te blijven groeien en te blijven bloeien. Dat maakt Vlaanderen sterk!

avatar

Hans Maertens

Gedelegeerd bestuurder bij Voka
Next article