Skip to main content
Home » Bedrijfsovernames » Een digitaal matchmakingplatform voor de bedrijfsoverdracht
Sponsored

De eerste logische stap bij elk overdrachtsproces is het vinden van een valabele tegenpartij. Zowel voor de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen als voor de investeerder die op zoek is naar een interessante overname-opportuniteit. Het is een delicate oefening waarbij discretie en confidentialiteit erg belangrijk zijn. Filip Van Kerckhoven, Senior Manager van KBC Match’it, legt uit hoe een digitaal platform dat proces kan versnellen.

avatar

Filip Van Kerckhoven

Senior Manager van KBC Match’it

Hoe werkt KBC Match’it precies?

“Het platform biedt een gesloten en beveiligde omgeving waarin overlaters en overnemers van bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier met elkaar in contact kunnen treden, informatie uitwisselen en onderhandelingen opstarten. En dit in alle discretie, binnen een professionele context. Het platform brengt partijen samen en vervult de rol van zuivere matchmaker.”

Uw tool werkt dus een beetje zoals een datingsite…

“U zou inderdaad die vergelijking kunnen maken. Als het klikt tussen de twee partijen, kunnen ze rond de onderhandelingstafel gaan zitten en concrete overnamegesprekken opstarten. Maar voor het zover is, zullen ze elkaar eerst diep in de ogen willen kijken en elkaar grondig trachten in te schatten.”

“Daarbij dient gevoelige informatie te worden prijsgegeven – en dat is niet vanzelfsprekend. KBC Match’it is echter een gesloten platform. Het is niet toegankelijk voor het brede publiek, maar enkel voor verkopers en kopers die wij op voorhand hebben gescreend.”

“De investeerders op het platform zijn geen ‘window shoppers’ die weleens willen weten wat er zoal beweegt in hun sector, maar serieuze kandidaten die wel degelijk op zoek zijn naar een acquisitie. Ze moeten bovendien betalen om toegang te krijgen tot het platform.”

Hoe komt een potentiële investeerder precies in contact met een verkoper?

“De investeerder ziet in eerste instantie enkel een anoniem profiel met een aantal kerngegevens, zoals de sector, de geografische ligging, de grootte van het personeelsbestand en een aantal financiële parameters.”

Het platform biedt een gesloten en beveiligde omgeving waarin overlaters en overnemers van bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier met elkaar in contact kunnen treden.

“Wanneer de investeerder meer wil weten, kan hij toegang vragen tot een volledig en gedetailleerd informatiedossier. Dat dossier verschaft een inzicht in de activiteiten, producten, diensten, afzetmarkt, klanten, leveranciers, structuur, organisatie en historiek van het bedrijf. Het bevat ook een uitgebreid financieel luik met overzichtelijke en gestructureerde data, die een grondige investeringsanalyse mogelijk maken.”

“De beslissing om dit informatiedossier al dan niet vrij te geven, ligt echter altijd bij de verkoper. Hij beslist autonoom wie wel of niet inzage krijgt in het dossier. De potentiële koper moet bovendien steeds de voorwaarden van een vertrouwelijkheidsovereenkomst aanvaarden.”

Op welke doelgroepen richt het platform zich?

“Aan de verkoopszijde richt KBC Match’it zich tot stabiele en rendabele bedrijven uit het Belgische KMO-segment – dat wil zeggen bedrijven met een ondernemingswaarde tussen één en vijftien miljoen euro. De focus ligt echt op dit middensegment van de markt, dat voornamelijk bestaat uit middelgrote familiale ondernemingen, maar ook uit af te splitsen divisies van grotere internationale groepen.”

“KBC Match’it mikt dus niet op de kleine en zelfstandige ondernemingen, zoals een slagerij of een kapperszaak. Daarvoor bestaan er andere alternatieven. Ons platform is ook niet gericht op de zeer grote overnametransacties tussen bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven.”

En wat de kopers betreft?

“Momenteel hebben we zo’n 750 investeerders op ons platform. Die kun je indelen in drie groepen. In de eerste plaats bedrijven die op zoek zijn naar een acquisitie om redenen van schaalvergroting, uitbreiding van hun marktaandeel, het verwerven van een bijkomende klantenportefeuille of door horizontale of verticale diversificatie.”

“Daarnaast is er een belangrijke groep van vermogende personen, bijvoorbeeld ondernemers die in het verleden reeds een bedrijf verkocht hebben, maar die nog actief willen blijven, of ervaren managers van grote bedrijven die een carrièreswitch maken en een eigen bedrijf willen runnen. Tot slot is er nog een kleine groep van institutionele spelers zoals private equity, investeerders, family offices, beleggingsfondsen, enz.”

Wanneer is het platform opgestart en op welke schaal?

“Ons platform werd twee jaar geleden gelanceerd. Aanvankelijk in Vlaanderen, om daarna snel uit te breiden naar Brussel en Wallonië. De commercialisering van KBC Match’it gebeurt via onze retail, private en corporate banking divisies van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.”

“De kracht van ons netwerk is een groot voordeel ten opzichte van traditionele makelaars in fusies en overnames, die altijd beperkt zijn door een lokaal netwerk van potentiële investeerders en doelgroepen.”

Momenteel hebben we zo’n 750 investeerders op ons platform.

“Een ander voordeel: het platform geeft met één muisklik onmiddellijk toegang tot een uitgebreide groep van investeerders. De klassieke aanpak is vaak om via een gespecialiseerd adviesbureau of een makelaar te werken, maar die procedure vraagt steeds veel tijd. De partners moeten elkaar fysiek ontmoeten, overeenkomsten ondertekenen op papier, enz.”

Zijn er plannen om het platform verder te ontwikkelen?

“Ja, momenteel zijn de bedrijven die verkocht worden op ons platform uitsluitend Belgische bedrijven, hoewel ze een moederonderneming of een filiaal in het buitenland kunnen hebben, bijvoorbeeld in Luxemburg, Frankrijk of Duitsland.”

“Maar heel binnenkort brengen we onze tool ook op de markt in de Centraal-Europese landen waar KBC actief is: dit jaar in Tsjechië en Slovakije en volgend jaar in Bulgarije en Hongarije. Later willen we ook uitbreiden naar onze buurlanden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, enz.”

Next article